Ohlášky 23. 04. 2023 - 30. 04. 2023 - 3. neděle velikonoční - rok A 2023

24.04.2023

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat,

že jsme tvými syny;

dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá,

abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.

Skrze tvého Syna ...

Aleluja. Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Aleluja. Srov. Lk 24,32

Požehnanou velikonoční dobu všem farníkům i všem, kteří, milují Krista a poděkování všem, kteří o velikonocích s láskou sloužili Kristu v jeho církvi.

P. Lubomír Pilka

Přehled bohoslužeb

23. 4. 2023 - 3. Neděle velikonoční - Dětská Kytarová mše

 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za živé a + farníky
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

24. 4.2023 Pondělí po 3. Neděli velikonoční, Sv. Jiří, mučedník; Sv. Fidel ze Sigmaringy, kněz a mučedník

 • Police n/M 18:00 – mše svatá nebude

25. 4. 2023 Úterý - Svátek Sv. Marka, evangelisty

 • Police n.M 15:00 pohřeb Ivo Pohl mše + kremace
 • Police n/M 18:00 za + P. Petra Sterkla
 • Police n. M 19:00 Biřmování FARA

26. 4. 2023 Středa po 3. Neděli velikonoční

 • Bezděkov n/M 17:00 – mše svatá
 • Machov 18:00 – na dobrý úmysl dárce

27. 4. 2023 Čtvrtek po 3. Neděli velikonoční / Sv. Petra Chanela, kněze, Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Monfortu, kněze

 • Police n/M – 8:00 na poděkování a za další pomoc, ochranu a vedení

28. 4. 2023 Pátek po 3. Neděli velikonoční / Sv. Anselma, biskupa a učitele církve Police n. M 18:00 za + Václava Kubečka 17:00 Adorace, růženec

29. 4. 2023 Sobota – Svátek Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, Patronky Evropy Police n/M- 18:00 na poděkování a za další pomoc, ochranu a vedení

30. 4. 2023 - 4. Neděle velikonoční

 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za živé a + farníky
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde