Ohlášky 24. 03. 2024 - 31. 03. 2024 - 6. neděle postní B 2024

25.03.2024

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem,
ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže;
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali
a měli účast na jeho vzkříšení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.. Flp 2,8-9

Přehled bohoslužeb


24. 3. 2024 6. Neděle postní B - Květná (Pašijová) neděle

Dnes žehnání ratolestí a průvod

 • police Svátost smíření 15:30-17:30
 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za dceru Gabrielu a její rodinu
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

25. 3. 2024 Pondělí svatého týdne

 • Police n/M - mše nebude

26. 3. 2024 Úterý svatého týdne

 • Police n/M–17:00 za P. Jiřího Prokůpka u příl. 71 let

27. 3. 2024 - Středa svatého týdne

 • Bezděkov n/M – 16:00 svátost smíření
 • Machov 18:00 mše svatá po ní sv. smíření

28. 3. 2024 Zelený Čtvrtek - Adorace v Getsemany do 21:00

 • Bezděkov n / M – 16:30 za živé a zemřelé dobrodince + kněze sloužící v našich farnostech
 • Police nad Metují 18:00 za nová kněžská povolání

29. 3. 2024 Velký Pátek - Den přísného postu  - Adorace u Božího hrobu do 21:00

 • Police n. M 15:00 Obřady Velkého pátku
 • Police n. M 14:30 Křížová cesta
 • Bezděkov n. M 16:30 Obřady Velkého pátku -L.Pilka
 • Machov 17:00 Obřady Velkého pátku -J. John

30. 3. 2024 Bílá Sobota - Adorace 9:00-12:00 14:00-19:00

 • Sbírka na svatou zemi - u hrobu
 • Police n/M 10:00 Žehnání pokrmů
 • Police n/M – 19:00 Velikonoční vigilie
 • V noci se posune čas na letní +1 hod

31. 3. 2024 Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod Velikonoční

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za syna Miroslava a jeho rodinu
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

Na velikonoční pondělí budou mše jako v neděli.


Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka

Ohlášky soubor ke stažení zde

Přijměte srdečné přání: Požehnané Velikonoce – slavnosti Vzkříšeného Krista všem věrným křesťanům a všem lidem dobré vůle. 

Duchovní otec Lubomír Pilka