OHLÁŠKY –25.DUBNA 2021 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

28.04.2021

Ve čtvrtek svátek sv. Kateřiny Sienské. 

V sobotu bude I. sobota měsíce, mše sv. v Polici v 8:30

Příští neděli bude 5. neděle velikonoční.


Poděkování

Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Dnešní sbírkaje na kněžský seminář. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Nabídky, oznámení, pozvánky

Můžeme objednávat mše sv. na květen až červen.


Informace

  • Farní akce se konat nebudou (kromě bohoslužeb, které se konají pravidelně ale s dodržením protipandemických opatření).
  • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.

Svátost smíření

  • Po telefonické domluvě
  • V den velkých svátků se nezpovídá.

Kancelář

Po telefonické domluvě

Administrátor farnosti: 

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)