Ohlášky 26. 02. 2023 - 05. 03. 2023 - 1. neděle postní - rok A 2023

26.02.2023

Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce;
prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. 

Mt 4,4b


Přehled bohoslužeb

26. 2. 2023 - 1. Neděle postní

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 živé a mrtvé farníky
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

27. 2. 2023 Pondělí po 1. Neděli postní

 • Police n/M - MŠE NEBUDE

28. 2. 2023 Úterý po 1. Neděli postní Police n/M 16:30 Biblická hodina

 • Police n/M 18:00 - za Janu Strnadovou

1..3. 2023 Středa po 1. Neděli postní Bezděkov n/M 17:00 - za Janu Strnadovou 16:30 Křížová cesta

 • Police n/M 18:00 - mše svatá

2. 3. 2023 Čtvrtek po 1. Neděli postní

 • Police n/M - 8:00 za Janu Strnadovou

3. 3. 2023 Pátek po 1. Neděli postní

 • 1. pátek v měsíci Police n. M 9:00 - mše Domov důchodců
 • 17:00 Adorace 17:30 Křížová cesta
 • Police n/M 18:00 za Janu Strnadovou po mši Litanie a výstav

4. 3. 2023 Sobota po 1. Neděli postní 

 • Police n/M 18:00 za Janu Strnadovou

5. 3. 2023 - 2. Neděle postní

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za živé a mrtví farníky
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde

Neztrácej srdce odvahy!

Slitováváš se nade všemi, Bože, a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil; nechceš nás trestat za

naše hříchy, protože chceš, abychom se obrátili, a odpouštíš nám, neboť jsi náš Pán a Bůh. srov.

Mdr 11,23-24