Ohlášky 26.07.2020 17. neděle v mezidobí

25.07.2020

Svátky v týdnu

 • V pondělí sv. Gorazda a druhů
 • Ve středu sv. Marty, 
 • V pátek sv. Ignáce z Loyoly, 
 • V sobotu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, I sobota měsíce a 
 • sobotní pouť na Hvězdě od 10 hod. 
 • Mše sv. v Machově (kvůli koncertu na Bezděkově) od 17 hod!!!
 • Za týden - 18. neděle v mezidobí. 

Informace:

Můžeme objednávat mše sv. na srpen a další měsíce.

 • Ve středu po mši svaté od 9:00 kafíčko ve společenské místnosti.
 • V sobotu se bude konat pouť na Hvězdě. Od 10 hod růženec a v 10:30 mše sv. Celebrant P. Vojtěch Malina, OSB, benediktin z Břevnova.
 • V sobotu na Bezděkově od 18 hod. koncert Za poklady Broumovska.
 • Pokračuje oprava sanktusníku, žlabů a hromosvodu na kostele v Polici nad Metují. Děkujeme za modlitby za zdar oprav a finanční podporu.
 • Srdečně vás zveme k návštěvě našich webových stránek: farnostpolice.cz a stránky Farnost Police nad Metují na Facebooku. 

Poděkování

 • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dnešní sbírka je na charitu. 
 • Děkuji za květinovou výzdobu kostelů. 

Svátost smíření

 • V Polici nad Metují v úterý a pátek před mši sv.
 • V Machově v sobotu
 • Na Bezděkově v neděli před anebo po mši sv.po domluvě s knězem. 
 • V den velkých svátků se nezpovídá.


Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)

Kancelář

ÚTERÝ 19:00 - 20:00

STŘEDA 9:00 - 10:00