Ohlášky 26. prosince 2021 Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

29.12.2021

Posiluj nás, Bože,
ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny
a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky,
abychom v nebeském domově
dosáhli věčné odměny a radosti.
Skrze tvého Syna ...

Otevři, Pane, naše srdce, abychom naslouchali slovům tvého Syna. Aleluja srov. Sk 16,14b


26. Prosinec 2021 neděle - Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa Sv. Štěpán, prvomučedník

Otevřen betlém 14:00 - 17:00 

 • Vánoční Varhanní Koncert KONCERT ZRUŠEN!!
 • Machov  8:00 za zemřelé rodiče Vinterovi a zemřelé rodiče Bittnarovi a sestru Květu a živé a mrtvé z obou stran
 • Police n/M 9:30 za rodiče Johnovi, Matějcovi a bratra Jaroslava 
 • Bezděkov n/M 11:00 mše svatá

27. 12. 2021 Pondělí - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

 • Police n/M - mše svatá nebude

28. 12. 2021 Úterý - Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

 • Police n/M 18:00 mše svatá

29. 12. 2021 Středa - Pátý den v oktávu Narození Páně

 • Bezděkov n/M 17:00 mše svatá
 • Machov 18:00 mše svatá

30. 12. 2021 Čtvrtek - Šestý den v oktávu Narození Páně

 • Police n/M - 8:00 mše svatá

31. 12. 2021 Pátek - Sedmý - den v oktávu Narození Páně / Sv. Silvestr

 • Police nad Metují 16:00 na poděkování za dar života + Te Deum
 • Hlavňov - Hvězda - 00:00 Půlnoční za rodinu Jana Nováka a za živé a zemřelé z rodiny Novákovi a Sochůrkovi

1. 1. 2022 Sobota - Slavnost Matky Boží, Panny Marie NOVÝ ROK 2022

 • Otevřen betlém 14:00 - 17:00
 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

2. Leden 2022 2. Neděle po Narození Páně

 • Otevřen betlém 14:00 - 17:00
 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za živé a mrtvé farníky
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

 • Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376