OHLÁŠKY27. PROSINCE 2020 NEDĚLE SV. RODINY

30.12.2020

Svátky v týdnu

 • V pondělí 28. prosince svátek svatých Mláďátek, mučedníků. Ve čtvrtek 31. prosince mše svatá - Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku - bude v 16 hod v Polici.
 • O slavnosti Matky Boží, Panny Marie, 1. ledna, bohoslužby se konají jako v neděli

(8:00 Police, 9:30 Bezděkov). 

V sobotu 2. ledna - I. sobota měsíce mše sv. v Polici v 8:30

 • Příští neděli je slavnost Zjevení Páně, bude se konat žehnání vody, kadila a křídy

Poděkování

 • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Pán Bůh zaplať. 
 • Minule sbírka byla na obnovu kostelů, kaplí a fary v naší farnosti. Vybralo se v Polici 6000, na Bezděkově 4100 a v Machově 300 Kč. 
 • Na kněžský seminář vybralo se 2900 Kč. 
 • Děkuji za úklid, výzdobu, přípravu naších kostelů na vánoční svátky.

Nabídky, oznámení, pozvánky

 • Můžeme objednávat mše sv. na leden, únor až červen.
 • V lednu proběhne Tříkrálová sbírka. Tentokrát online. Více informaci na nástěnce.

Informace

 • Farní akce z důvodu ohrožení infekci coronavirem se konat nebudou.
 • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.

Svátost smíření

 • Po telefonické domluvě

Kancelář

 • Po telefonické domluvě

Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)