OHLÁŠKY – 27. ZÁŘÍ 2020 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

27.09.2020

Svátky v týdnu

 • V pondělí 28. 09. 2020 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa, POUTNÍ MŠE SV. V MACHOVĚ v 8:30
 • Tradiční Suchodolské posvícení, tento rok kvůli pandemii se nekoná
 • V úterý svátek sv. archandělů Michala, Gabriela a Rafaela. 
 • Ve středu památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. 
 • Ve čtvrtek památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. 
 • V pátek památka sv. andělů strážných a první pátek měsíce. 
 • Kvůli pandemii návštěva nemocných jenom na osobní přání
 • V Polici n/M od 17:00 adorace NSO a korunka k Božímu milosrdenství, 17:30 svatá zpověď, 18:30 - zakončení adorace a mše svatá. 

V sobotu 3. 10. 2020

 • první sobota měsíce, mše sv. v kostele Nanebevzetí PM v Polici 
 • v 8:30 a POUŤ PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ - od 10:00 křížová cesta v Ticháčkově lese, KOLEM 11:00 POUTNÍ MŠE svatá v suchodolské kapli Panny Marie růžencové. 
 • Příští neděle bude 27. neděle v mezidobí. 

Poděkování

 • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 • Dnešní sbírka je na církevní školství. 
 • Děkuji za květinovou výzdobu kostelů. 
 • Zakončili jsme důležitou etapu oprav na kostele v Polici nad Metují - opravu sanktusníku a hromosvodů. Děkují vám všem za podporu, modlitby a práci. 
 • Oprava žlabů nad presbytářem a drobná oprava střechy nad hlavní lodi, jestli Bůh dovolí a požehná, proběhne na jaře příštího roku. 

Informace:

 • Můžeme objednávat mše sv. na říjen, listopad a prosinec.
 • V úterý formační setkaní od 17 hod na téma: Umění milující laskavosti - Nebojácné soucítění.
 • Ve středu po mši svaté od 9:00 kafíčko ve společenské místnosti.
 • Vyučování náboženství ve školním roce 2020/2021 - v Polici, Bukovici a Machově.
 • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police nad Metují na Facebooku. 

Svátost smíření

 • V Polici nad Metují v úterý a pátek před mši sv.
 • V Machově v sobotu 
 • na Bezděkově v neděli před anebo po mši svaté, po domluvě s knězem. 
 • V den velkých svátků se nezpovídá.

Kancelář

 • ÚTERÝ 19:00 - 20:00 (po telefonickém objednání)
 • STŘEDA 9:00 - 10:00 

Administrátor farnosti: 

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, PhD.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)