OHLÁŠKY –28. ČERVNA 2020 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ ; PODĚKOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ A KATECHETICKÝ ROK

28.06.2020

Svátky v týdnu

 • V pondělí 29. června slavnost sv. Petra a Pavla.
 • V pátek 3. července I. pátek měsíce a svátek sv. Tomáše, apoštola. Návštěva nemocných jenom na požádaní. 
 • V pátek 3. července V Polici n/M adorace NSO od 17 hod. a zpověď od 17:30.
 • V sobotu 4. července I. sobota měsíce. Mše sv. v Polici v 8:30. 
 • Mše sv. v sobotu v Machově výjimečně v 17 hod!!!

Za týden 

 • Na Bezděkově pouť sv. Prokopa 
 • v Polici nad Metují slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Koncert "Za poklady Broumovska"

V sobotu 4. července večer od 18 hod. koncert 

"Za poklady Broumovska"


Poděkování

 • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Děkují za květinovou výzdobu kostelů. Děkuji za pomoc v úklidu kostela na Bezděkově.

Informace:

 • V pátek 26. června se konalo setkání PRF. Zápis bude k nahlédnutí na farním webu. 
 • Můžeme objednávat mše sv. na červenec a další měsíce.
 • Ve středu po mši svaté od 9:00 kafíčko ve společenské místnosti.
 • Pokračuje oprava sanktusníku, žlabů a hromosvodu na kostele v Polici nad Metují. Děkujeme za modlitby za zdar oprav a finanční podporu.
 • Srdečně vás zveme k návštěvě našich webových stránek: farnostpolice.cz a stránky Farnost Police nad Metují na Facebooku. 

Svátost smíření

 • V Polici nad Metují v úterý a pátek před mši sv.
 • V Machově v sobotu a 
 • Na Bezděkově v neděli před anebo po mši sv.po domluvě s knězem. 
 • V den velkých svátků se nezpovídá.

Administrátor farnosti:

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, www.jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK)

777 607 847 (soukromý)

Kancelář:

 • ÚTERÝ 19:00 - 20:00 (po telefonické domluvě)
 • STŘEDA 9:00 - 10:00 (po telefonické domluvě