Ohlášky 29. 01. 2023 - 05. 02. 2023 - 4. neděle v mezidobí - rok A 2023

29.01.2023

Prosíme tě, Bože,
posilni nás svou milostí,
abychom tě milovali celým srdcem
a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. Skrze tvého Syna ...

Aleluja. Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Aleluja. Mt 5,12a


Modlitba za vlast

Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás. Sdílím též osudy své země a jsem za ně spoluzodpovědný. Chci plnit své povinnosti k ní, aby i ona mohla plnit poslání, které jsi jí určil. Kéž všichni podle svých sil pracujeme a vážíme si svobody. Upevňuj mezi námi svornost a vzájemnou úctu. Ať je naše vlast pokojná a krásná. Ať v soužití národů nechybí její podíl ani její hlas. Přijmi náš dík za dar svobody a míru, ze kterých se smíme v naší zemi těšit. Odměň svou slávou všechny, kdo pro to obětovali své životy. Svatý Václave, oroduj za nás! Amen.

Přehled bohoslužeb

29. 1. 2023 - 4. Neděle v mezidobí

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za dar živé víry pro děti a jejich rodiny
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

30. 1. 2023 Pondělí - 4. Týdne v mezidobí

 • Police n/M - MŠE NEBUDE

31. 1. 2023 Úterý - Památka sv. Jana Boska, kněze 

 • Police n/M 13:00 pohřeb + Eva Zítková + uložení do hrobu
 • Police n/M 18:00 za šťastnou hodinku smrti

1. 2. 2023 Středa - 4. Týdne v mezidobí

 • Bezděkov n/M 17:00 - mše svatá
 • Machov 18:00 - mše svatá

2. 2. 2023 Čtvrtek - Svátek Uvedení Páně do chrámu

Při mši žehnání svící a průvod

 • Police n/M - 8:00 za obrácení manžela

3. 2. 2023 Pátek - 4. Týdne v mezidobí / Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, Sv. Ansgara, biskupa; 1. Pátek v měsíci

 • Domov důchodců 9:00 - mše svatá
 •  Police n/M - 17:00 Adorace a růženec, 18:00 za +Věru Šardovou + Zdenu Suchánkovou - po mši Výstav a zasvěcení

4. 2. 2023 Sobota - 4. Týdne v mezidobí

 • FARNÍ CHARITATIVNÍ PLES VE 20:00 Pellyho domy
 • Police nad Metují 18:00 za víru v rodinách dětí

5. 2. 2023 - 5. Neděle v mezidobí - Sv. Agáta, panna a mučednice

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za + maminku Annu Havlíkovou
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde


Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. "

- Lk 2, 36 - 38, 38