OHLÁŠKY – 5. DUBNA 2020 6. NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)

04.04.2020

Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU VYHLÁŠENÉHO VLÁDOU ČR A PODLE ROZHODNUTÍ BISKUPA J. VOKÁLA RUŠÍ SE VŠECHNY BOHOSLUŽBY A FARNÍ AKCE DO ODVOLÁNÍ


Milí farnici a přátelé,

děkuji vám všem za telefonáty, sms, emaily a krátká setkání aspoň s některými z vás. 

Postní doba tohoto roku uvědomila nám, jak vzácný je osobní kontakt. Připomněla každému z nás důležitost a výjimečnost laskavé přítomnosti, úsměvu a doteku. Oživila v nás vděčnost z bytí toho druhého. 

Postní doba byla ve znamení starosti o naše blízké, ale především starší bratry a sestry. Rozhodnutí vlády ČR a našich církevních představených tykají se hlavně bezpečí seniorů. Chci poděkovat za tato rozhodnutí. 

Děkuji také zdravotníkům, hasičům, policistům, armádě, a vám všem, kteří pomáháte, i když riskujete svým vlastním zdravím. 

Solidaritu jakou ukazujete, aby zachovat při zdraví a zachránit životy starší generaci je nejkrásnější postní duchovní obnovou jakou jsem za svůj život zažil. 

V některých částech ČR je zaváděna chytrá karanténa, která dává šanci návratu do normálnějšího života. 

Kdybyste potřebovali jakoukoliv pomoc, volejte na můj mobil. Když jenom bude to dovoleno, těším se, že vás uvidím.

Přejí vám krásný, rodinný Svatý týden, budu na vás pamatovat u oltáře!

Ať všem pomáhajícím žehná Bůh a pomáhá nemocným. 
ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D. 

Svátky v týdnu

Začíná SVATÝ TÝDEN,

  • Zelený čtvrtek - mše sv. bez lidu
  • Velký pátek - celodenní adorace se nekoná, den přísného postu
  • Bílá sobota - celodenní adorace se nekoná, mše velikonoční vigilie bez lidu.
  • Za týden Boží hod velikonoční - mše sv. bez lidu. Začíná velikonoční oktáv.

Informace

  • Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR a podle rozhodnutí biskupa J. Vokála ruší se všechny bohoslužby a farní akce do odvolání.
  • Seznam přenosů bohoslužeb on-line je k nalezení na www.mseonline.cz
  • Velikonoční svíčky (60 Kč/kus) můžete si vyzvednout v předsíni kanceláře po domluvě s farníky, kteří mají klíče.
  • Srdečně vás zveme k návštěvě našich nových webových stránek: www.farnostpolice.cz
  • a facebookových stránek - Farnost Police nad Metují

Svátost smíření

Po dobu nouzového stavu jenom po domluvě s knězem. 

Kancelář

ÚTERÝ 19:00 - 20:00 (po telefonické domluvě)

STŘEDA 9:00 - 10:00 (po telefonické domluvě)

Administrátor farnosti:

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, www.jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK)

777 607 847 (soukromý)