OHLÁŠKY – 3. LEDNA 2021 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

03.01.2021

Svátky v týdnu

  • Příští neděli je svátek Křtu Páně.

Poděkování

  • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Pán Bůh zaplať. 
  • Během Vánoc sbírka byla na obnovu kostelů, kaplí a fary v naší farnosti. V Polici vybralo se 13. 110 Kč, na Bezděkově 4.956 Kč, v Machově 1.542 Kč.

Nabídky, oznámení, pozvánky

  • Můžeme objednávat mše sv. na leden, únor až červen.
  • V lednu proběhne Tříkrálová sbírka. Tentokrát online. Více informaci na nástěnce.

Informace

  • Farní akce z důvodu ohrožení infekci coronavirem se konat nebudou.
  • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.

Svátost smíření

  • Po telefonické domluvě
  • V den velkých svátků se nezpovídá.

Kancelář

  • Po telefonické domluvě

Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)