OHLÁŠKY –30.KVĚTNA 2021 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

30.05.2021

Svátky v týdnu 

 • v pondělí památka Navštívení Panny Marie
 • v pátek I. pátek měsíce, mše sv. v Domově Seniorů v Polici v 9 hod
 • Návštěva nemocných doma jenom na osobní pozvání. 
 • Adorace NSO od 17:30 a zpověď. 
 • V sobotu I. sobota měsíce, mše svatá v 8:30 v Polici n/M. 
 • Za týden Slavnost Těla a Krve Páně. Eucharistický průvod v Polici kolem kostela. Mše sv. na Bezděkově bude od 10 hod.

Poděkování

 • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Děkuji za květinovou výzdobu naších kostelů.

Svátost smíření

 • Ve středy a pátky před mši sv.
 • V den velkých svátků se nezpovídá.

Informace

 • Farní akce se konat nebudou (kromě bohoslužeb, které se konají pravidelně ale s dodržením protipandemických opatření).
 • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.

Nabídky, oznámení, pozvánky

 • Můžeme objednávat mše sv. na červen a červenec.

Kancelář

Po telefonické domluvě

Administrátor farnosti: 

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)