OHLÁŠKY – 4. ČERVENCE 2021 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

04.07.2021

Svátky v týdnu

V pondělí slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, mše sv. v Polici v 8 hod i na Bezděkově v 9:30.

Poděkování

Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Děkuji za květinovou výzdobu naších kostelů.


Informace

10. 7. Police nad Metují, 18:00, Boris Giltburg, izraelsko ruský klavírista, světová špička

31. 7. Bezděkov, 18:00, Jiří Bárta, violoncello + Terezie Fialová, klavír

  • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.

Nabídky, oznámení, pozvánky

Můžeme objednávat mše sv. na červenec a srpen.

Svátost smíření

Ve středy a pátky před mši sv.

V den velkých svátků se nezpovídá.


Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)

Kancelář

Po telefonické domluvě