OHLÁŠKY –4.DUBNA 2021 BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

04.04.2021

Začíná velikonoční oktáv. 

  • Tento týden mše sv. v úterý večer se konat nebude.
  • Příští neděli bude 2. neděle velikonoční - Svátek Božího Milosrdenství

Poděkování

  • Děkuji za vaše dary do sváteční sbírky, která je určena na obnovu církevních staveb v naší farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Děkují za úklid kostelů, velikonoční výzdobu, dary na kytky a za službu všem kostelníkům, náročnější v těchto dnech, než obvykle.
  • Děkuji za adoraci a hlídání kostela na Velký Pátek a Bílou Sobotu.
  • Děkuji zpěvákům za zpěv a za varhanní doprovod.
  • Děkují Janu Troutnarovi a Jiřímu Johnovi za liturgickou pomoc během tridua.
  • Všem Pán Bůh zaplať. 

Nabídky, oznámení, pozvánky

Můžeme objednávat mše sv. na duben až červen.


Informace

  • Farní akce se konat nebudou (kromě bohoslužeb, které se konají pravidelně, ale s dodržením protipandemických opatření).
  • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.

Svátost smíření

Po telefonické domluvě

V den velkých svátků se nezpovídá.


Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)

Kancelář

Po telefonické domluvě