OHLÁŠKY – 4. ŘÍJNA 2020 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

05.10.2020

Diecézní biskup vydal církevní opatřeni v souvislosti s pandemii - s účinnosti od 3. října - text zde:

Svátky v týdnu

Ve středu památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle bude28. neděle v mezidobí.

Informace:

 • Můžeme objednávat mše sv. na listopad a prosinec.
 • V úterý formační setkaní z důvodu na nouzový stav se konat nebude.
 • Ve středu po mši svaté od 9:00 kafíčko po dobu nouzového stavu se konat nebude.
 • Vyučování náboženství ve školním roce 2020/2021 - v Polici, Bukovici a Machově.
 • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.

Poděkování

 • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 • Děkuji za květinovou výzdobu kostelů. 
 • Zakončili jsme důležitou etapu oprav na kostele v Polici nad Metují - opravu sanktusníku a hromosvodů. Děkuji vám všem za podporu, modlitby a práci. 
 • Oprava žlabů nad presbytářem a drobná oprava střechy nad hlavní lodi, jestli Bůh dovolí a požehná, proběhne na jaře příštího roku. 
 • Tento rok proběhne vstupní oprava fresky Krista v kostele v Polici 
 • Tento rok proběhne oprava  baldachýnu z oltáře v Machově. 

Svátost smíření

 • V Polici nad Metují v úterý a pátek před mši sv.
 • V Machově v sobotu 
 • Na Bezděkově v neděli před anebo po mši svaté, po domluvě s knězem. 
 • V den velkých svátků se nezpovídá 

Administrátor farnosti: 

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, PhD.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)

Kancelář

ÚTERÝ 19:00 - 20:00 (po telefonickém objednání)

STŘEDA 9:00 - 10:00