OHLÁŠKY – 9. KVĚTNA 2021 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

08.05.2021

  • Ve čtvrtek Panny Marie Fatimské a začíná devítidenní příprava na Seslání Ducha svatého
  • V pátek sv. Matěje, apoštola.
  • Příští neděli bude slavnost Nanebevstoupení Páně. Sbírka na obnovu staveb v naší farnosti.
  • V pátek po mši sv. od 19 hod. setkání PRF.  
  • Ve středu 26. května v 19 hod. naši farnost navštíotec biskup Jan Vokál a generální vikář Jan Paseka. Všichni jste zváni na setkání. 


Poděkování

Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Nabídky, oznámení, pozvánky

Můžeme objednávat mše sv. na květen až červen.


Informace

Farní akce se konat nebudou (kromě bohoslužeb, které se konají pravidelně ale s dodržením protipandemických opatření).

Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.


Kancelář

Po telefonické domluvě

Svátost smíření

Po telefonické domluvě

V den velkých svátků se nezpovídá.


Administrátor farnosti: 

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)