OHLÁŠKY – 9. SRPNA 2020 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

09.08.2020

Svátky v týdnu

 • V pondělí sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, v úterý sv. Klary, panny,
 • V pátek sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
 • Za týden - v Polici pouť Nanebevzetí Panny Marie, 
 • v Machově a na Bezděkově 20. neděle v mezidobí. Sbírka na obnovu kostelů v naší farnosti.

POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Program:

Sobota 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 • mariánská pobožnost v 17:00

Žehnání bylin a květin.

Koncert: Kateřina Pfeiferová zpěv, Antonín Hubka varhany 18:00-18:30

Společné posezení farníků.


Neděle 16. 8. - SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SV. V 8:00.

Hlavní celebrant  - novokněz František 


Informace:

 • Můžeme objednávat mše sv. na září a další měsíce.
 • Ve středu po mši svaté od 9:00 kafíčko ve společenské místnosti.
 • Pokračuje oprava sanktusníku, žlabů a hromosvodu na kostele v Polici nad Metují. Děkujeme za modlitby za zdar oprav a finanční podporu.
 • Srdečně vás zveme na prázdninové prohlídky kostela v Polici nad Metují. V pondělí, středu a sobotu od 18 hod. V rámci prohlídky krátký varhanní koncert a zpěv. Bližší info na naších stránkách.
 • Naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police nad Metují na Facebooku.
 • Prosíme o pomoc při úklidu kostela v Polici před poutí, v pondělí od 8 hod.
 • Ve čtvrtek v kostele v Polici od 19 hod. bude se konat koncert z cyklu Varhanní léto.

Svátost smíření

V Polici nad Metují v úterý a pátek před mši sv.

V Machověv sobotu a na Bezděkově v nedělipřed anebo po mši sv.po domluvě s knězem. V den velkých svátků se nezpovídá.


Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)

Poděkování

Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Děkují za květiny a květinovou výzdobu naších kostelů.


Kancelář

ÚTERÝ 19:00 - 20:00

STŘEDA 9:00 - 10:00