Ohlášky od 03.07. 2022 do 10.07. 2022 - 14.neděle v mezidobí C

05.07.2022

Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem;
dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jím ve svém životě.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Aleluja. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; nauka Kristova ať je u vás ve své plné síle. Aleluja. Kol 3,15a.16a

Proglas k čtveroevang. 24-27
Slyšte slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum, slovo, které vede k poznání Boha.

Přehled bohoslužeb


3. Červenec 2022 - 14. Neděle v Mezidobí

Dnes v Bezděkově POUT SVATO-PROKOPSKÁ

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za rodiče z obou stran, bratra Radomíra a DVO
 • Bezděkov n /M - 11:00 za živé a mrtvé farníky

4. 7. 2022 Pondělí - Památka sv. Prokopa, opata

 • Police 18:00 mše svatá

5. 7. 2022 Úterý - Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, hl. patronů Moravy

 • Police n/M - 8:00 za živé a + z rodu Maškových a DVO

6. 7. 2022 Středa - 14. Týdne v mezidobí / Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

 • Bezděkov n/M - mše svatá nebude
 • Machov - mše svatá nebude

7. 7. 2022 Čtvrtek - 14. Týdne v mezidobí

 • Police n/M mše svatá nebude

8. 7. 2022 Pátek - 14. Týdne v mezidobí

 • Police n. Metují - mše svatá nebude

9. 7. 2022 Sobota - 14. Týdne v mezidobí 

 • Police n/M - 18:00 mše svatá

10. Červenec 2022 - 15. Neděle v Mezidobí - Sv. Tomáš, apoštol

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za + Marii Berkovou a Boží požehnání pro rodinu
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Velké poděkování všem, kteří mi pomáhali po celý školní rok ve společné službě Bohu i lidem

v naší Polické farnosti i v Bezděkově a Machově.


Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde