Ohlášky od 04.09. 2022 do 11.09. 2022 - 22. neděle v mezidobí C

04.09.2022

Bože, tys nám poslal Vykupitele
a přijímáš nás za své syny;
pohlédni na nás s otcovskou láskou
a dej, aby všichni, kdo věří v Krista,
dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.
Skrze tvého Syna ...

Pamatuj, láskyplná Panno Maria, * že nikdy nebylo slýcháno, * abys opustila toho, * kdo se utíkal pod tvou ochranu, * kdo vzýval tvou moc, * kdo prosil o tvou přímluvu. * V této důvěře se také já k tobě utíkám, * Panno Panen a Matko. * K tobě přicházím, * před tebou stojím já, * kající hříšník. * Dobrá Matko Slova, * neodvracej se od mých slov, * ale slyš je a vyslyš. * Amen. sv. Bernard

Aleluja. Jasnou tvář ukaž svému služebníku a nauč mě svým příkazům! Žl 119,135


Přehled bohoslužeb

4. Září 2022 - 23. Neděle v Mezidobí C - Sv. Růžena z Viterba

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za Boží pomoc pro rodinu Tóthovu. Farníci srdečně děkují za obětavou práci ve farnosti
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

5. 9. 2022 Pondělí - 23. Týdne v mezidobí

Mše svatá nebude

6. 9. 2022 Úterý - 23. Týdne v mezidobí 

 • Police n/M 18:00 - za uzdravení duše i těla

7. 9. 2022 Středa - 23. Týdne v mezidobí / Sv. Melichar Grodeckého, kněze - košický mučedníci

 • Bezděkov n. M. 17:00 - mše svatá
 • Machov 18:00 - mše svatá

8. 9. 2022 Čtvrtek - Svátek Narození Panny Marie

 • Police n/M 8:00 - za + rodiče Ticháčkovi, příbuzenstvo a duše v očistci

9. 9. 2022 Pátek - 23. Týdne v mezidobí / Sv. Petra Klavera, kněze 

 • Police n/M 18:00 - za Annu a Josefa Petráčkovi 17:00 Adorace + 17:30 růženec

10. 9. 2022 Sobota - 23. Týdne v mezidobí / Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

 • Police n. M 18:00 - na dobrý úmysl dárce

11. Září 2022 - 24. Neděle v Mezidobí C - Sv. Emil

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za rodinu Šarfovu a Ferancovu, živé a mrtvé
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá
 • Machov 12:20 Křest Zuzana Jirásková

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde