Ohlášky od 05.06. 2022 do 12.06. 2022 - Slavnost Nejsvětější Trojice

06.06.2022

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.

Prosíme o to skrze tvého Syna ... 

Aleluja. Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Aleluja


5. Červen 2022 Neděle - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • 16:00 příprava k 1. Sv. Přijímání Fara
 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za zemřelé Boženu a Josefa Hillmanovi, rodiče z obou stran, sourozence Hedviku, Gerharda a Viliama
 • Bezděkov n/M -11:00 za živé a + z rodiny + křtiny Jakub Jan Kohl

6. 6. 2022  Pondělí Památka Panny Marie, Matky církve, Sv. Norbert

 • Police n/M mše svatá nebude

7. 6. 2022 Úterý - 10. Týdne v mezidobí 

 • Police n/M 18:00 poděkování za Boží pomoc a ochranu a za dar života

8. 6. 2022 Středa - 10. Týdne v mezidobí

 • Bezděkov n/M 17:00 mše svatá
 • Machov 18:00 mše svatá

9. 6. 2022 Čtvrtek - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 • Police n/M 8:00 za rodinu Schneiderovu

10. 6. 2022 Pátek - 10. Týdne v mezidobí - / NOC KOSTELŮ 

 • Police n. Metují 18:00 za manžela Miroslava Vaňka 17:00 Adorace, 17:30 růženec

11. 6. 2022 Sobota Památka Sv. Barnabáše, apoštola

 • Police n/M - 18:00 za +rodiče Vaňkovi a Kolaříkovi, a Boží Požehnání pro živé

12. Červen 2022 - Neděle - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • 16:00 příprava k 1. Sv. Přijímání Fara
 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za živé a mrtvé farníky
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde