Ohlášky od 06.11. 2022 do 13.11. 2022 - 32. neděle v mezidobí C

06.11.2022

Všemohoucí a milosrdný Bože,
dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty,
ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Aleluja. Ježíš Kristus je prvorozený z mrtvých, jemu buď sláva a vláda na věčné věky. Aleluja. Zj 1,5-6

 • Od 1.-8. Listopadu ( nebo 8 dní - už od 25.10) je možné získávat odpustky, přivlastnitelné duším v očistci.

Podmínkou je svátost smíření a sv. přijímání; a modlitba: Věřím v Boha, Otče náš, a Zdrávas, na úmysl papeže Františka a jakákoliv modlitba na hřbitově za duše v očistci.

 • Svátost pomazání může přijmout vážně nemocný, potřebná je i svátost smíření, před nebo po ní.

Přehled bohoslužeb

6. Listopad 2022 - 32. Neděle v Mezidobí C

 • Machov 15:00 dušičková pobožnost 
 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za rodiče a prarodiče Hubkovi a Nývltovi, sestru Boženu a Josefa Hillmanovi, sourozence a duše v očistci
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá + dušičková pobožnost po mši

7. 11. 2022 Pondělí -32. Týdne v mezidobí 

 • Police n. M - mše svatá nebude

8. 11. 2022 Úterý - 32. Týdne v mezidobí

 • Police n. M 18:00 - za + Jiřinu Streitovou

9. 11. 2022 Středa - Svátek posvěcení Lateránské baziliky

 • Bezděkov n. M. 17:00 - na dobrý úmysl
 • Machov 18:00 - mše svatá

10. 11. 2022 Čtvrtek - Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

 • 8:00 - Police n/M - na dobrý úmysl
 • 9:00 vikariátní konference Náchod

11. 11. 2022 Pátek - Památka sv. Martina, biskupa

 • Police n/M 9:00 domov důchodců- na dobrý úmysl
 • Police n/M 18:00 - za + Martina Pilku a jeho rodinu

12. 11. 2022 SobotaPři mši svaté pomazání nemocných - Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

 • Police n. M 18:00 za + Jiřinu Streitovou

13. Listopad 2022 - 33. Neděle v Mezidobí C - Při mších sv. pomazání nemocných

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za zemřelého Pavla, kamaráda Petra a duše v očistci
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde