Ohlášky od 10.07. 2022 do 17.07. 2022 - 15.neděle v mezidobí C

12.07.2022

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu; dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním shoduje. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Vyhledávej pokoj a usiluj o něj," vybízí své mnichy svatý Benedikt. Pokoj ale nespadne nikomu jen tak do klína. Stojí to mnoho úsilí a také přemáhání.


Aleluja. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; ty máš slova věčného života. Aleluja. Jan 3,15a.16a


Přehled bohoslužeb

10. Červenec 2022 15. Neděle v Mezidobí Sv. Amálie (Libuše) 

 • Machov - 8:00 mše svatá 
 • Police n/M - 9:30 za + Marii Berkovou a Boží požehnání pro rodinu 
 • Bezděkov n /M - 11:00 mše svatá

11. 7. 2022 Pondělí - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 

 • Police: mše svatá nebude

12. 7. 2022 Úterý - 15. Týdne v mezidobí 

 • Police n/M - 18:00 za + manžele Malotovy a jejich syna

13. 7. 2022 Středa - 15. Týdne v mezidobí / Sv. Jindřicha 

 • Bezděkov n/M - 17:00 mše svatá 
 • Machov - 18:00 mše svatá

14. 7. 2022 Čtvrtek - 15. Týdne v mezidobí / Bl. Hroznaty, muč., Sv. Kamila de Lellis, kněze 

 • Police n/M 8:00 za maminku Josefu Mazáčovou a manžela a DVO

15. 7. 2022 Pátek - Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 

 • Police n. Metují - 18:00 za + Václava Kubečka

16. 7. 2022 Sobota - 15. Týdne v mezidobí / Panny Marie Karmelské - 

 • RANNÍ MŠE Police n/M - 8:00 rodinu a manželství 

!!!! POZOR 18:00 KONCERT - BORIS GILTBURG - klavírní koncert - Za poklady Broumovska - hudební léto

17. Červenec 2022 - 16. Neděle v Mezidobí - Bl. Česlav a sv. Hyacint Bl. Pavel Gojdič 

 • Machov 8:00 mše svatá 
 • Police n/M - 9:30 za + Miloše Klimeše 
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Ničemu nedávat přednost před láskou ke Kristu - sv. Benedikt 


Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde