Ohlášky od 10. 4. 2022 do 17. 4. 2022 - 6. neděle Květná pašijová

12.04.2022

Všemohoucí, věčný Bože,
tys nám poslal svého Syna:
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže;
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali
a měli účast na jeho vzkříšení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno. Flp 2,8-9

Přehled bohoslužeb

10. Duben 2022 - 6. Květná - Pašijová Neděle

Sbírka - Plošné pojištění č. 1

 • Suchý důl 15:00 křížová cesta 
 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za nové rodící se život
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá
 • Police: Zpovídání 15:30 - 17:30 P. Lanži, P. Pilka

11. 4. 2022 Pondělí - Svatého týdne 

 • Police n/M mše svatá nebude

12. 4. 2022 Úterý - Svatého týdne Police n/M zpovídání od 16:00 !!!

 • Police n/M 18:00 za +Olgu a + Antonína Müllerovi

13. 4. 2022 Středa - Svatého týdne

 • Bezděkov n/M 16:30 Svátost smíření- MŠE NEBUDE
 • Machov 18:00 - mše svatá po ní Sv. Smíření

14. 4. 2022 Zelený Čtvrtek

 • Getsemanská zahrada-Adorace do 21:00
 • Bezděkov n/M 16:30 mše svatá
 • Police n/M 18:00 mše svatá + adorace do 21:00

15. 4. 2022 Velký Pátek Den přísného postu od 14-60 let

 • Police n. - Boží hrob - Adorace do 21:00
 • Bezděkov 16:30 obřady velkého pátku 
 • Police n. Metují 14:30 křížová cesta
 • Police n. Metují 15:00 Obřady Velkého pátku
 • Po obřadech zahájení Devátník Korunky k B.M.
 • Machov 17:00 Obřady Velkého pátku

16. 4. 20221  - Bílá sobota

 • Adorace u Božího hrobu 9:00-20:00
 • Police n. M 10:00 Žehnání pokrmů
 • Police n. M 9:00 - 20:00 Adorace u Božího hrobu
 • Velikonoční Vigilie 20:00
 • Police n/M - 20:00 za živé a mrtvé farníky

17. Duben 2022 - Neděle Zmrtvýchvstání Páně

 • Boží Hod Velikonoční Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za zemřelé Boženu a Josefa Hillmanovi, rodiče z obou stran, sourozence a duše v očistci
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Na Velikonoční pondělí budou mše jako v Neděli - Machov 8:00, Police 9:30, Bezděkov 11:00


Přeji všem farníkům i obyvatelům Police, Bezděkova a Machova Požehnané Velikonoční svátky.

Ať radost ze smíření a vzkříšení k novému životu s živým Kristem pronikne vaše srdce a Kristův pokoj navždy vládne ve vašich srdcích. 

Váš duchovní otec Lubomír Pilka. 


Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde