Ohlášky od 11.09. 2022 do 18.09. 2022 - 24. neděle v mezidobí C

11.09.2022

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš;

ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu,

a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.

Prosíme o to skrze tvého Syna ...


Pamatuj, láskyplná Panno Maria, * že nikdy nebylo slýcháno, * abys opustila toho, * kdo se utíkal pod tvou ochranu, * kdo vzýval tvou moc, * kdo prosil o tvou přímluvu. * V této důvěře se také já k tobě utíkám, * Panno Panen a Matko. * K tobě přicházím, * před tebou stojím já, * kající hříšník. * Dobrá Matko Slova, * neodvracej se od mých slov, * ale slyš je a vyslyš. * Amen.

sv. BernardAleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto smíření. Aleluja. 2. Kor 5,19

Přehled bohoslužeb

11. Září 2022 - 24. Neděle v Mezidobí C - Sv. Emil

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za rodinu Šarfovu a Ferancovu, živé a mrtvé
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

12. 9. 2022 Pondělí - 24. Týdne v mezidobí / Jména Panny Marie

Mše svatá nebude

13. 9. 2022 Úterý - Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

 • Police n/M 18:00 - poděkování za dar života a prosba o Boží požehnání pro celou rodinu

14. 9. 2022 Středa - Svátek Povýšení svatého kříže

 • Bezděkov n. M. 17:00 - mše svatá
 • Machov 18:00 - mše svatá

15. 9. 2022 Čtvrtek - Památka Panny Marie Bolestné

 • Police n/M 8:00 - za + rodiče Piknovi, a na poděkování za dar života, víry a za 8 sourozenců

16. 9. 2022 Pátek - Památka sv. Ludmily, mučednice

 • POLICE 19:00 PASTORAČNÍ RADA
 • Police n/M 18:00 - za + manžele Augustina a Marii Grůzovi a prarodiče Grochovi 17:00 Adorace + 17:30 růženec

17. 9. 2022 Sobota - 23. Týdne v mezidobí / Sv. Kornélius, papež a Cyprián, biskup, mučedníci; sv. Robert Bellarmin, biskup a učitel církve, sv. Hildegarda z Bingen, panna a učitelka cirkve

 • Police n. M 18:00 - na dobrý úmysl dárce

18. Září 2022 - 25. Neděle v Mezidobí C

Dnes je SBÍRKA NA CIRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za + maminku Věru Martincovou
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá
 • Ostaš 15:00 POUŤ ke cti sv. Kříže

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde