Ohlášky od 12.06. 2022 do 19.06. 2022 - Slavnost Těla a krve Páně

14.06.2022

Bože, Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali,
abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci
jediného božství ve třech osobách.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja. Srov. Zj 1,8.


12. Červen 2022 - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • 16:00 příprava k 1. Sv. Přijímání Fara
 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za živé a mrtvé farníky
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

13. 6. 2022 Památka Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

 • Police n/M mše svatá nebude

14. 6. 2022 Úterý - 11. Týdne v mezidobí 

 • Police n/M mše svatá nebude

15. 6. 2022 Středa - 11. Týdne v mezidobí / Sv. Víta, mučedníka

 • Bezděkov n/M 17:00 mše svatá
 • Machov 18:00 mše svatá

16. 6. 2022 Čtvrtek - Slavnost Těla a Krve Páně - přeložená na neděli !!!

 • Police n/M 8:00 za + z rodiny Sovadinovy a Urlykovy, a Boží požehnání pro živé

17. 6. 2022 Pátek - 11. Týdne v mezidobí

 • Police n. Metují 18:00 za + Miloše, rodinu Kollertovou, Nývltovou a Kaněrovou

18. 6. 2022 Sobota - 11. Týdne v mezidobí

 • Police n/M - 18:00 za + rodiče Kolomana a Sidónii Kokyovy

19. Červen 2022 Neděle - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

 • Dnes 1. Svaté přijímání
 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za +duchovní správce Lokvence, Herzána, Skočdopolského, Landu a Levického
 • Bezděkov n/M - POZOR !!! až ve 14:00 mše svatá

Setry a bratři, děti z naší farnosti: Johann, Ondřej, Jan, Kateřina, Vojta a Anežka příští neděli přijmou 1x Pána Ježíše ve Svátosti Oltářní, modleme se za ně a jejich rodiny.

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde