Ohlášky od 13.11. 2022 do 20.11. 2022 - 33. neděle v mezidobí C

13.11.2022

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra;
vyslyš naše prosby a dej,
ať služba tobě je naší stálou radostí,
neboť opravdové štěstí člověka je v tom,
že ti může celým svým životem sloužit.
Skrze tvého Syna ...

Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Skrze Krista, Pána našeho.

Aleluja. Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Aleluja. Lk 21,28.


Svátost pomazání může přijmout vážně nemocný, potřebná je i svátost smíření, před nebo po ní.


Přehled bohoslužeb

Při mších sv. pomazání nemocných - 13. Listopad 2022 - 33. Neděle v Mezidobí C - Sv. Anežka Česká

 • Machov - 8:00 za + Marii Thérovou a celou rodinu živé a mrtvé
 • Police n/M - 9:30 za zemřelého Pavla, kamaráda Petra a duše v očistci
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

14. 11. 2022 Pondělí -33. Týdne v mezidobí 

 • Police n. M - mše svatá nebude

15. 11. 2022 Úterý - 33. Týdne v mezidobí / SV. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

 • Police n. M 18:00 - na poděkování

16. 11. 2022 Středa - 33. Týdne v mezidobí / Sv. Markéty Skotské, Sv. Gertrudy, panny

 • Bezděkov n. M. 17:00 - na dobrý úmysl
 • Machov 18:00 - mše svatá

17 11. 2022 Čtvrtek - Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 • Police n/M 8:00 - za + Josefa Letovského, za rodinu z obou stran a duše v očistci

18. 11. 2022 Pátek - 33. Týdne v mezidobí / Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

 • Police n/M 9:00 domov důchodců - možná
 • Police n/M 18:00 - za zdraví a Boží pomoc pro vnoučata

19. 11. 2022 Sobota - 33. Týdne v mezidobí

 • Police n. M - 14:00 pohřeb
 • Police n. M 18:00 za Janu Letovskou, její rodiče, sourozence a duše v očistci

20. Listopad 2022 - Slavnost Ježíše Krista Krále - 34. Neděle v Mezidobí C - Sv. Felix za Valois

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za zemřelé: Karla a Marii Hornychovi a jejich rodiče
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

Biřmování

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde