Ohlášky od 17.07. 2022 do 24.07. 2022 - 16.neděle v mezidobí C

18.07.2022

Bože , buď stále s námi,
a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Ježíš pravil: "Marie!"...

"Rabbuni!", odvětila Marie Magdalská.


Aleluja. Blahoslavení, kteří slovo Páně uchovávají v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí užitek. Aleluja. srov. Lk 8,15


Přehled bohoslužeb

17. Červenec 2022 - 16. Neděle v Mezidobí - Bl. Česlav a sv. Hyacint / Bl. Pavel Gojdič

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za + Miloše Klimeše
 • Bezděkov n /M - 11:00 mše svatá

18. 7. 2022 Pondělí - 16. Týdne v mezidobí

 • Police: mše svatá nebude

19. 7. 2022 Úterý - 16. Týdne v mezidobí

 • Police n/M mše svatá nebude

20. 7. 2022 Středa - 16. Týdne v mezidobí / Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

 • Bezděkov n/M - 17:00 za obrácení dětí Ondřeje, Dominika a Ludmily
 • Machov - 18:00 mše svatá

21. 7. 2022 Čtvrtek - 16. Týdne v mezidobí / Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

 • Police n/M 8:00 na dobrý úmysl

22. 7. 2022 Pátek - Svátek sv. Marie Magdalény

 • Police n. Metují - 18:00 na dobrý úmysl  / 17:00 Adorace / 17:30 růženec

23. 7. 2022 Sobota - Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

 • Police n. Metují - 10:30 křtiny Anežka Dostálová
 • Bezděkov 13:00 svatba Hrdina - Jakoubková
 • Police n/M - 18:00 za obrácení dětí Ondřeje, Dominika a Ludmily

24. Červenec 2022 - 17. Neděle v Mezidobí - Sv. Šarbel / sv. Kristina

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za + rodiče Jarmilu a Roberta Krtičkovi za sestru Jarmilu a bratra Roberta a + Bohuslava Hůlku
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Ničemu nedávat přednost před láskou ke Kristu - sv. Benedikt


Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde