Ohlášky od 18.09. 2022 do 25.09. 2022 - 25. neděle v mezidobí C

18.09.2022

Bože, tys nám uložil, bychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění
všech ustanovení posvátného zákona;
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání,
naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Aleluja. Ježíš Kristus stal se chudým, ačkoli byl bohatý, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Aleluja. 2 Kor 8,9


Přehled bohoslužeb

18. Září 2022 - 25. Neděle v Mezidobí C

Dnes je SBÍRKA NA CIRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ Machov - 8:00 mše svatá

 • Police n/M - 9:30 za + maminku Věru Martincovou
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá
 • Ostaš 15:00 POUŤ ke cti sv. Kříže za živé a + farníky mše kytarová, dětská

19. 9. 2022 Pondělí - 25. Týdne v mezidobí / Sv. Januária, biskupa a mučedníka; 

 • Police nad Metují - 15:00 zádušní mše za + Márii Tóthovou + pohřeb

20. 9. 2022 Úterý - Památka sv. Sv. Ondřeje Kim Tae-gona a Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

 • Police n/M 18:00 - za vnuka Štěpána, dar víry a zdraví a Boží Požehnání

21. 9. 2022 Středa - Svátek Sv. Matouše, apoštola a evangelisty

 • Bezděkov n. M. 17:00 - mše svatá
 • Machov 18:00 - poděkování Bohu za dar kněžství

22. 9. 2022 Čtvrtek - 25. Týdne v mezidobí

 • Police n/M 8:00 - za zdraví, Boží pomoc a ochranu

23. 9. 2022 Pátek - Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 • Police n/M 18:00 - za rodinu, pevnou víru a Boží požehnání 17:00 Adorace + 17:30 růženec

24. 9. 2022 Sobota - 25. Týdne v mezidobí 

 • Police n. M 18:00 - za rodinu Blanárovou Joška a Aďku

25. Září 2022 - 26. Neděle v Mezidobí C - Sv. Kleofáš

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za růžencové bratrstvo
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá
 • Machov 12:15 - křest Martin Scholz

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde