Ohlášky od 19.06 2022 do 26.06. 2022 - Slavnost těla a krve Páně; 12. týden v mezidobí

22.06.2022

Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval
své tělo a kreva ve svátosti oltářní
zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou,
aby nám účast na tvé oběti
stále přinášela ovoce vykoupení.
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem ...

Aleluja. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. Aleluja. Jan 6,51

Přehled bohoslužeb


19. Červen 2022 - neděle - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

 • Dnes 1. Svaté přijímání Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za za +duchovní správce Lokvence, Herzána, Skočdopolského, Landu a Levického
 • Bezděkov n/M - POZOR !!! až ve 14:00 mše svatá

20. 6. 2022 Pondělí - 12. Týdne v mezidobí

 • mše svatá nebude

21. 6. 2022 Úterý - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 

 • Police n/M - 18:00 za + Elenu, Stanislavu, Ottu, Antona a Stanislava

22. 6. 2022 Středa - 12. Týdne v mezidobí / Sv. Paulína Nolánského, biskupa, Sv. Jana Fishera bisk. a Tomáše Mora, mučedníků 

 • Bezděkov n/M 17:00 mše svatá
 • Machov 18:00 na dobrý úmysl + Elenu....

23. 6. 2022 Čtvrtek - Slavnost Narození Jana Křtitele

 • Police n/M 8:00 na dobrý úmysl+ Elenu....

24. 6. 2022 Pátek - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

 • PO MŠI SV. → Police n. Metují 17:00 za + Františka Seidla

Opékání buřtů na konec škol. roku - NA DVOŘE

25. 6. 2022 Sobota - Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 • Police n/M křtiny v 11:00
 • Police n/M - 18:00 za + Elenu, Stanislavu, Ottu, Antona a Stanislava

26. Červen 2022 - 13. Neděle v Mezidobí

Dnes sbírka na Charitu 

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 na poděkování za dar života, prosba o Boží požehnání pro vnuka a jeho rodiče
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Setry a bratři, DNES: Johann, Ondřej, Jan, Kateřina, Vojta a Anežka přijmou 1x Pána Ježíše ve Svátosti Oltářní, modleme se za ně a jejich rodiny.

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376


Ohlášky soubor ke stažení zde