Ohlášky od 22.05. 2022 do 29.05. 2022 - 6. neděle Velikonoční

26.05.2022

Všemohoucí Bože, dej,
ať prožíváme velikonoční dobu
tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec bude ho milovat a přijdeme k němu. Aleluja. Jan 14,23


Přehled bohoslužeb

22. Květen 2022 - 6. Neděle Velikonoční

Bude dětská mše

 • 18:00 Hvězda - Mariánská pobožnost - zpívá Bezděkovský sbor Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za živé a + členy rodiny Šimkovy, duše v očistci a + Pavla Maršíka
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

23. 5. 2022 Pondělí po 6. neděli velikonoční

 • Police n/M mše svatá nebude

24. 5. 2022 Úterý po 6. neděli velikonoční

 • Police n/M 18:00 za uzdravení kamarádky

25. 5. 2022 Středa po 6. neděli velikonoční / Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, Sv. Řehoře VII., papeže, Sv. Marie Magdalény deˇPazzi, panny

 • Bezděkov n/M 17:00 mše svatá
 • Machov 18:00 mše svatá

26. 5. 2022 Čtvrtek - památka Sv. Filipa Neriho, kněze - Slavnost Nanebevstoupení Páně - se překládá na Neděli !!! 

 • Police n/M 8:00 za rodiče Ticháčkovi, příbuzenstvo a duše v očistci

27. 5. 2022 Pátek -po 6. neděli velikonoční, / Sv. Augustina z Cantebury, biskupa

 • Police n. Metují 18:00 za zemřelé Jana a Olgu Voborníkovi a zemřelé děti
 • 17:00 Adorace, 17:30 růženec
 • 19:00 Pastorační rada

28. 5. 2022 Sobota - po 6. neděli velikonoční 

 • Police n/M - 18:00 mše svatá

29. Květen 2022 - 7. Neděle Velikonoční

 • 18:00 Hvězda - Mariánská pobožnost 
 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za Boží pomoc a ochranu pro vnoučata a celou rodinu
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Po celý květen se modlíme litanie k Panně Marii


Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde

Medjugorje, Panna Maria
Medjugorje, Panna Maria