Ohlášky od 23.10. 2022 do 30.10. 2022 - 30. neděle v mezidobí C

23.10.2022

Všemohoucí, věčný Bože,
rozmnož naši víru, naději a lásku,
ať s radostí plníme, co přikazuješ,
aby se na nás splnilo, co slibuješ.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Aleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. Aleluja. Aleluja. 2 Kor 5,19


Přehled bohoslužeb

23. Říjen 2022 - 30. Neděle v Mezidobí C - Sv. Jan Kapistránský

DNES JE SBÍRKA NA MISIE

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za živé a mrtvé farníky
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá POSVÍCENÍ +KONCERT +A PROHLÍDKY KOSTELA

24. 10. 2022 Pondělí - 30. Týdne v mezidobí / Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

mše svatá NEBUDE

25. 10. 2022 Úterý - 30. Týdne v mezidobí 

mše svatá NEBUDE

26. 10. 2022 Středa - 30. Týdne v mezidobí 

 • Bezděkov n. Metují 17:00 - mše svatá 
 • Machov 18:00 - za Miloslavu Šťastnou

27. 10. 2022 Čtvrtek - 30. Týdne v mezidobí

 • Police n/M 8:00 - za Radmilu Vepřkovou

28. 10. 2022 Pátek - Svátek Sv. Šimona a Judy, apoštolů

 • Police n/M 18:00 - za +Pavlu, zarmoucenou rodinu a duše v očistci

29. 10. 2022 Sobota - 30. Týdne v mezidobí 

 • Police n. M 18:00 za živé a zemřelé z rodiny Erbenovi a Hubkovi a duše v očistci

DNES V NOCI JE ZMĚNA ČASU NA ZIMNÍ

30. Říjen 2022 - 31. Neděle v Mezidobí C - Výročí posvěcení Královo-hradecké Katedrály 

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 na poděkování za vnučku a prosba o Boží požehnání
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál.
 • Už máme 2 zájemce

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 37


Ohlášky soubor ke stažení zde


Na Šimona a Judy - zima je všudy. Na Šimona a Judy leze kočka z půdy. 

 Šimona a Judy - kožich sneste s půdy. Šimona a Judy vyhání hlídače z búdy.