Ohlášky od 24.07. 2022 do 31.07. 2022 - 17.neděle v mezidobí C

27.07.2022

Bože, od tebe je všechna síla a svatost,
ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám správné poznání
a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak,
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

"Můžete pít kalich, který já budu pít?" 
Odpověděli: "Můžeme."
Řekl jim: "Můj kalich sice pít budete, ale ...

Aleluja. Dostali jste ducha synovství, a proto můžeme volat: Abba, Otče! Aleluja. Řím 8,15


Přehled bohoslužeb

24. Červenec 2022 - 17. Neděle v Mezidobí - Sv. Kristina

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za+ rodiče Jarmilu a Roberta Krtičkovi a sestru Jarmilu, bratra Roberta +Bohuslava Hůlku
 • Bezděkov n /M - 11:00 mše svatá

25. 7. 2022 Pondělí - Svátek sv. Jakuba, apoštola

 • Police n/M : mše svatá nebude

26. 7. 2022 Úterý - Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 • Police n/M 18:00 - na dobrý úmysl dárce

27. 7. 2022 Středa - 17. Týdne v mezidobí / Sv. Gorazda a druhů 

 • Bezděkov n/M - 17:00 mše svatá
 • Machov - 18:00 mše svatá

28. 7. 2022 Čtvrtek - 17. Týdne v mezidobí / Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

 • Police n/M 8:00 na poděkování za děti a vnoučata a Boží požehnání pro jejich rodiny

29. 7. 2022 Pátek - Památka sv. Marty, Marie a Lazara

 • Police n. Metují - 18:00 za obrácení vnoučat Markéty a Štěpána 17:00 Adorace 17:30 růženec

30. 7. 2022 Sobota - 17. Týdne v mezidobí / Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve

 • Police n/M - 18:00 za + Jovana Čaliče

31. Červenec 2022 - 18. Neděle v Mezidobí - Sv. Ignác z Loyoly

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za + z rodiny a Boží ochranu pro všechny živé
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Ničemu nedávat přednost před láskou ke Kristu - sv. Benedikt


Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde