Ohlášky od 24. 4. 2022 do 31. 4. 2022 - 2. Neděle Velikonoční - Božího Milosrdenství

25.04.2022

Bože, ty o Velikonocích
vždy znovu oživuješ víru svého lidu;
prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha Svatého a vykoupeni krví tvého Syna.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

Aleluja Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán; blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili. Aleluja. Jan 20,29


Přehled bohoslužeb

24. Duben 2022 - 2. Neděle Velikonoční - Božího Milosrdenství

 • Dětská mše - ZRUŠENA 
 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za zdraví pro P. Jiřího Prokůpka
 • Bezděkov n/M -11:00

25. 4. 2022 Pondělí - Svátek sv. Marka, evangelisty 

 • Mše svatá nebude

26. 4. 2022 Úterý po 2. neděli velikonoční mše o Sv. Vojtěchovi

 • Police n/M 18:00 na dobrý úmysl Marie

27. 4. 2022 Středa po 2. neděli velikonoční

 • Police n/M 8:00 za Boží ochranu a dar víry pro Markétu a Štěpána

28. 4. 2022 Čtvrtek po 2. neděli velikonoční Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze 

 • Police n/M 8:00 na poděkování za Boží ochranu a za dar života
 • Machov 18:00 - mše svatá

29. 4. 2022 Pátek Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, Patronky Evropy

 • Police n. Metují 18:00 mše svatá 17:00 Adorace, 17:30 růženec

30. 4. 2022 Sobota po 2. neděli velikonoční Sv. Zikmunda, mučedníka, Sv. Pia V., papeže

 • Police n/M - 18:00 za živé a mrtvé z rodiny Krtičkových a Katzerových

1. Květen 2022 - 3. Neděle Velikonoční

 • HVĚZDA 18:00 - MÁJOVÁ POBOŽNOST
 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za nová kněžská a řeholní povolání
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Po celý květen se modlíme litanie k Panně Marii


Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde