Ohlášky od 24. 4. 2022 do 31. 4. 2022 - 3. Neděle Velikonoční

02.05.2022

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat,
že jsme tvými syny;
dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. Skrze tvého Syna ..

Aleluja. Kristus, který všechno stvořil, vstal z mrtvých a smiloval se nad lidským pokolením. Aleluja.

Přehled bohoslužeb

1. Květen 2022 - 3. Neděle Velikonoční

 • HVĚZDA 18:00 - MÁJOVÁ POBOŽNOST Machov - 8:00 za živé a mrtvé farníky
 • Police n/M - 9:30 za nová kněžská a řeholní povolání
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

2. 5. 2022 Pondělí - Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

 • Mše svatá nebude

3. 5. 2022 Úterý - Svátek Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

 • Police n/M 18:00 za Ottu Pecha, obrácení, víru a spásu duše

4. 5. 2022 Středa po 3. neděli velikonoční

 • Bezděkov n/M 17:00 na dobrý úmysl dárce
 • Machov 18:00 - mše svatá

5. 5. 2022 Čtvrtek po 3. neděli velikonoční 

 • Police n/M 8:00 na dobrý úmysl dárce
 • Náchod 9:00 vikariátka

6. 5. 2022 Pátek -po 3. neděli velikonoční Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka,

1. Pátek v měsíci litanie a zasvěcení 

 • Domov důchodců 9:00 na dobrý úmysl dárce
 • Police n. Metují 18:00 za + Miloše, a rod. Nývltovu, Kaněrovu a Kollertovu, živé a 

+ 17:00 Adorace, 17:30 růženec

7. 5. 2022 Sobota po 3. neděli velikonoční

 • Police n/M - 7:30 zahájení a požehnání pěší pouti do Wambeřic 
 • Wambeřice 16:00 za poutníky a vyprošení míru
 • Police n/M - 18:00 za Ottu Pecha, obrácení, víru a spásu duše

8. Květen 2022 - 4. Neděle Velikonoční - Den modliteb za duchovní povolání

 • Sbírka na Bohoslovce a kněžský seminář 
 • DEN MATEK
 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za + bratra Jaroslava a + rodiče a prarodiče z obou stran
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá
 • Hvězda 18:00 mše svatá a Mariánská pobožnost

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Po celý květen se modlíme litanie k Panně Marii

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde