Ohlášky od 25.12. 2022 - 01. 01. 2023 - Boží Hod Vánoční - rok A 2022

25.12.2022

Přeji všem návštěvníkům kostela i vašim rodinám požehnané Vánoční svátky a šťastný a klidný Nový rok 2023Váš P. Lubomír Pilka, farář


Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka,
a s ještě větší láskou jsi ho obnovil,
vždyť tvůj Syn se stal jedním z nás
a má účast na našem lidském životě;
dej, ať my máme účast na jeho božství.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...
Lk 2,14

Aleluja. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení. Aleluja.


BETLÉM V KOSTELE OTEVŘEN K NÁVŠTĚVĚ 14:00 - 17:00
24. 12. 2022
25. 12. 2022
26. 12. 2022

Přehled bohoslužeb

Neděle 25. 12. 2022Slavnost Narození Páně Boží hod Vánoční

 • Police n/M - Otevřen betlém 14:00 - 17:00
 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za rodiče Oldřicha a Boženu Hubkovi, sestru Boženu a Josefa Hillmanovi, rody Hubků, Hillmanů, Hrušků, Ticháčků Vernerů a DVO
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Pondělí 26.12. Svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka

 • Otevřen betlém 14:00 - 17:00
 • Machov 8:00 za rod. Vinterovu, Bittnarovu a sestru Květu
 • Police n/M - 9:30
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

27. 12. 2022 Úterý - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

 • Police n/M - mše svatá nebude

28. 12. 2022 Středa - Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

 • Bezděkov n/M - mše nebude !!!
 • Machov 18:00 - mše svatá

29. 12. 2022 Čtvrtek - Pátý den v oktávu Narození Páně

 • Police n/M - 8:00 mše svatá

30. 12. 2022 Pátek Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

 • ADORACE v 17:00 + růženec
 • Police n/M 18:00 - za + manžele Plachtovi, prarodiče a tetu

31. 12. 2022 Sobota - Sedmý - den v oktávu Narození Páně / Sv. Silvestr

 • Police nad Metují 16:00 za dobrodince + TE DEUM
 • Hlavňov - Hvězda - 00:00 za rodinu Jana Nováka a za živé a zemřelé z rodiny Novákovi a Sochůrkovi

1. 1. 2023 Neděle - NOVÝ ROK Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • Police n/M - Otevřen betlém 14:00 - 16:00
 • Police 17:00 NOVOROČNÍ KONCERT - HRAJE KAREL HINER
 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za živé a mrtvé farníky
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376


Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde