Ohlášky od 28.08. 2022 do 04.09. 2022 - 22. neděle v mezidobí C

02.09.2022

Bože, v tobě je plnost všeho dobra;
vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu,
rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost,

ať v nás roste a trvá všechno dobré.
Prosíme o to skrze tvého Syna ......

Aleluja. Vezměte na sebe mé jho, praví Pán, a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Aleluja. Jan 14,6


2. 9. 2022 Pátek - PO MŠI OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

 • Police n/M 17:00 Mše svatá 16:00 Adorace + 16:30 růženec po mši opékání buřtů

Přehled bohoslužeb

28. Srpen 2022 - 22. Neděle v Mezidobí - Sv. Augustin

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M 11:00 - za živé a + farníky
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

29. 8. 2022 Pondělí - Památka Umučení sv. Jana Křtitele

 • Mše svatá nebude

30. 8. 2022 Úterý - 22. Týdne v mezidobí 

 • Police n/M 8:00 18:00 za Štěpána a Markétu, Boží požehnání, dar víry a zdraví

31. 8. 2022 Středa - 22. Týdne v mezidobí

 • Bezděkov n. M. 17:00 - mše svatá
 • Machov 18:00 - mše svatá

1. 9. 2022 Čtvrtek - 22. Týdne v mezidobí

 • Police n/M 8:00 - na dobrý úmysl dárce

2. 9. 2022 Pátek - 22. Týdne v mezidobí / 1. Pátek v měsíci

 • Police n/M 9:00 mše svatá - domov důchodců 
 • Police n/M 17:00 Mše svatá 16:00 Adorace + 16:30 růženec po mši opékání buřtů

3. 9. 2022 Sobota - Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

 • Police n/M 13:00 svatba Horák - Pastorková
 • Police n. M 18:00 - za posílení víry v rodině

4. Září 2022 - 23. Neděle v Mezidobí C - Sv. Růžena z Viterba

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za Boží pomoc pro rodinu Tóthovu. Farníci srdečně děkují za obětavou práci ve farnosti
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde