Ohlášky od 29.05. 2022 do 02.06. 2022 - 7. neděle Velikonoční - Slavnost Nanebevstoupení Páně

31.05.2022

Všemohoucí, věčný Bože,
tvůj vzkříšený Syn, Ježíš Kristus,
vstoupil na nebesa, a tím bylo povýšeno i celé lidstvo; naplň nás radostnou vděčností a nadějí, že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja. Mt 28,19.20


Přehled bohoslužeb

29. Květen 2022 - 7. Neděle Velikonoční - Slavnost Nanebevstoupení Páně

 • 16:00 příprava k 1. Sv. Přijímání Fara
 • 18:00 Hvězda - Mariánská pobožnost Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za Boží pomoc a ochranu pro vnoučata a celou rodinu
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

30. 5. 2022 Pondělí Památka Sv. Zdislavy

 • Police n/M mše svatá nebude

31. 5. 2022 Úterý Svátek Navštívení Panny Marie 

 • Police n/M 18:00 za rodiče Hubkovi a rodinu Hillmanovu a DVO

1. 6. 2022 Středa Památka sv. Justina, mučedníka

 • Bezděkov n/M 17:00 mše svatá
 • Machov 18:00 mše svatá

2. 6. 2022 Čtvrtek po 7. neděli velikonoční / Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

 • Police n/M 8:00 za rodinu Frolkovu

3. 6. 2022 Pátek - Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků - 1. Pátek v měsíci

 • Police n. Metují 18:00 za rodinu Doležalovu
 • 17:00 Adorace, 17:30 růženec

4. 6. 2022 Sobota - po 7. neděli velikonoční - Vigilie Ducha Svatého 

 • Police n/M - 18:00 za lásku v rodině
 • 19:00-21:00 Adorace + modlitby chvály klanění prosby

5. Červen 2022 Neděle - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

16:00 příprava k 1. Sv. Přijímání Fara

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za zemřelé Boženu a Josefa Hillmanovi, rodiče z obou stran, sourozence Hedviku, Gerharda a Viliama
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Po celý květen se modlíme litanie k Panně Marii
Od čtvrtka se modlíme Novénu, duchovní přípravu ke slavnosti Seslání Ducha Svatého


Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde