Ohlášky od 23.10. 2022 do 30.10. 2022 - 31. neděle v mezidobí C

30.10.2022

Všemohoucí a milosrdný Bože,
ty nám dáváš všechnu potřebnou milost,
abychom ti mohli správně a věrně sloužit;
zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Aleluja. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v něho věří, má věčný život. Aleluja. Jan 3,16


Od 1.-8. Listopadu ( nebo 8 dní - už od 25.10) je možné získávat odpustky, přivlastnitelné duším v očistci

Podmínkou je svátost smíření a sv. přijímání; a modlitba: Věřím v Boha, Otče náš, a Zdrávas, na úmysl papeže Františka a jakákoliv modlitba na hřbitově za duše v očistci.

Na Dušičkovou pobožnost na hřbitově si všichni přineste svíce!!!


Přehled bohoslužeb

DNES V NOCI JE ZMĚNA ČASU NA ZIMNÍ

30. Říjen 2022 - 31. Neděle v Mezidobí C -Výročí posvěcení Králové-hradecké Katedrály

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 na poděkování za vnučku a prosba o Boží požehnání
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

31. 10. 2022 Pondělí -31. Týdne v mezidobí / Sv. Wolfganga, biskupa

 • Police n. M 14:30 pohřeb + Gertruda Hanušová - zádušní mše + kremace

1. 11. 2022 Úterý - Slavnost Všech svatých

POZOR - MŠE V POLICI NEBUDE!!!

 • Bezděkov n. M. 17:00 - na úmysl papeže Františka 
 • Machov 18:00 - za + bratra Roberta Vacka a manžela Zdeňka Dubischara

2. 11. 2022 Středa - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

 • Police n. M 17:00 - za duše v očistci + pak dušičková pobožnost na hřbitově

3. 11. 2022 Čtvrtek - 31. Týdne v mezidobí / Sv. Martina de Porres, řeholníka

 • Police n/M 8:00 - za + rodiče Roberta a Emu Vackovi

4. 11. 2022 Pátek - Památka sv. Karla Boromejského, biskupa --- 1. Pátek v měsíci

 • Police n/M 9:00 domov důchodců
 • Police n/M 18:00 - za živé a zemřelé z rodiny Královi, Barešovi a duše v očistci  / 17:00 adorace

5. 11. 2022 Sobota - 31. Týdne v mezidobí 

 • Police n. M 18:00 za rodiče Johnovi, prarodiče a duše v očistci

6. Listopad 2022 - 32. Neděle v Mezidobí C

 • Machov 15:00 dušičková pobožnost
 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za rodiče a prarodiče Hubkovi a Nývltovi, sestru Boženu a Josefa Hillmanovi, sourozence a duše v očistci
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá + dušičková pobožnost

BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde


 sv. Odilo první nechal sloužit mše za Duše v očistci