Ohlášky od 08.05. 2022 do 15.05. 2022 - 4. neděle Velikonoční

10.05.2022

Všemohoucí, věčný Bože,
tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu,
předešel nás do tvé slávy;
posiluj jeho slabé stádce,
aby došlo za svým vítězným Pastýřem
do nebeské radosti. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja. Jan 10,14

Přehled bohoslužeb

8. Květen 2022 - 4. Neděle Velikonoční - Den modliteb za duchovní povolání

 • Sbírka na Bohoslovce a kněžský seminář DEN MATEK
 • Panny Marie - Prostřednice všech milostí Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za + bratra Jaroslava a + rodiče a prarodiče z obou stran
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá
 • Hvězda 18:00 mariánská Mše a pobožnost

9. 5. 2022 Pondělí po 4. neděli velikonoční

 • Mše svatá nebude

10. 5. 2022 Úterý po 4. neděli velikonoční / Sv. Jana z Avily Kněze a učitele církve

 • Police n/M 18:00 za spásu duší + rodičů Jaroslavy a Jindřicha Holoubkovi

11. 5. 2022 Středa po 3. neděli velikonoční

 • Bezděkov n/M 17:00 na dobrý úmysl
 • Machov 18:00 - mše svatá

12. 5. 2022 Čtvrtek po 4. neděli velikonoční / Sv. Nerea a Achillea, mučedníků, Sv. Pankrác 

 •  Police n/M 8:00 na dobrý úmysl

13. 5. 2022 Pátek - po 4. neděli velikonoční / Panny Marie Fatimské

 • Police n. Metují 18:00 na dobrý úmysl
 • 17:00 Adorace, 17:30 růženec

14. 5. 2022 Sobota - Svátek sv. Matěje, apoštola 

 • Police n/M 11:00 svatba Anna Tóthová-David Pearson
 • Police n/M - 18:00 na dobrý úmysl

15. Květen 2022 - 5. Neděle Velikonoční

 • 18:00 Hvězda - Mariánská pobožnost - zpívá Pollický sbor
 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za živé a mrtvé farníky
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Po celý květen se modlíme litanie k Panně Marii

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde