Ohlášky 05. 11. 2023 - 12. 11. 2023 - 31. neděle v mezidobí - rok A 2023

06.11.2023

Od 25. 10. až do 8. 11. je možné získávat plnomocné odpustky za duše v očistci. Za podmínek: návštěva hřbitova, modlitba za duše v očistci a modlitby Věřím, Otčenáš, Zdrávas a na úmysl papeže Františka, také přijmout svátost smíření a svaté přijímání.


Všemohoucí a milosrdný Bože,ty nám dáváš všechnu potřebnou milost,abychom ti mohli správně a věrně sloužit;zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání,ať bezpečně směřujeme k svému cília splní se na nás tvá zaslíbení.Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Aleluja. Jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi; jenom jeden je váš Učitel Kristus. Mt 23,9a.10b

Přehled bohoslužeb

5. 11. 2023 - 31. Neděle v mezidobí A

 • Bezděkov - Dušičková pobožnost po mši
 • Machov – dušičková pobožnost 15:00 na hřbitově
 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za rodiče a prarodiče Johnovi a duše v očistci
 • Bezděkov n/M - 11:00

6. 11. 2023 Pondělí – 31. Týdne v mezidobí Police n/M – 17:00 + Terezii Pencovou

7. 11. Úterý – 31. Týdne v mezidobí Police n. M - 17:00 za + rodiče a duše v očistci

8. 11. 2023 Středa - 31. Týdne v mezidobí

 • Bezděkov n/M – 17:00 mše svatá
 • Machov - 18:00 

Očistec, Poslední Soud

9. 11. 2023 Čtvrtek - Svátek posvěcení Lateránské Baziliky 

 • Police n / M – 8:00 za rodinu Grůzovu a duše v očistci

10. 11. 2023 Pátek – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

 • 16:00 Adorace + růženec
 • Police n/M – 17:00 za zemřelou Gertrudu Hanušovou a manžela

11. 11. 2023 Sobota !!!POZOR!!!! 18:00 výjimka Památka Sv. Martina, biskupa

 • Police n/M – 18:00 za + Jaroslava a Jindřicha Nekvindovi a rodiče

12. 11. 2023 - 32. Neděle v mezidobí A

 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za zemřelé Karla a Marii Hornychovi a jejich rodiče
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka

Ohlášky soubor ke stažení zde