Pozvánka na májovou pouť do Wambeřic

04.05.2019

Římskokatolická farnost Police nad Metují 

pořádá v sobotu, dne 4. května L.P. 2019 

tradiční Májovou pouť

po historické poutní cestě z Police nad Metují do Vambeřic v Polsku


Ke vzájemnému sdílení křesťanské víry a k projevům úcty a vděčnosti Bohu, P. Marii a světcům, patří i společná putování do duchovně výjimečných míst. Mezi ně patří i poutní místo Vambeřice v Polsku, s barokní bazilikou P. Marie, královny rodin a přilehlým pašijovým komplexem. 

Směřuje k němu i historická "Vambeřická poutní cesta" na severovýchodním česko-polském pomezí, po které v minulosti putovali věřící ve všech liturgických obdobích, zvláště pak v mariánském měsíci květnu (májová procesí). Cesta vede malebnou krajinou Policka, Broumovska a Radkovska, a je lemována množstvím kamenných křížů a pomníků, připomínajících nadčasové hodnoty našich předků, žijících z víry v Boha a v úctě k Božímu stvoření.

V r. 2002 bylo májové putování po části této cesty obnoveno a od r. 2004 pravidelně putujeme až do Vambeřic.

  • Program:

7.30 - zahájení v kostele Nanebevzetí P. Marie v Polici n. M., požehnání poutníků

8.00 - putování k Pánovu kříži na hřebeni Broumovských stěn (cca 8 km)

cca 10.45 - 1. zastávka - u Pánova kříže

11.15 - pokračování do Studené vody (cca 7 km)

cca 12.50 - 2. zastávka - ve Studené vodě

13.20 - pokračování k hraničnímu přechodu do Polska a dále přes Radkov ke kapli P. Marie Čenstochovské (cca 5 km)

cca 14.40 - 3. zastávka - u kaple P. Marie Čenstochovské (mezi Radkovem a Vambeřicemi)

15.00 - pokračování závěrečným úsekem do Vambeřic (cca 3 km)

cca 15.50- příchod do Vambeřic

16.00- mše svatá v bazilice P. Marie,

do 17.50 - možnost prohlídky baziliky a vambeřického areálu s "Kalvárií", odpočinek

18.00 - odjezd autobusy zpět do Police n. M.


Co je potřebné vzít s sebou:

  • platný cestovní pas nebo občanský průkaz
  • dobrou obuv, pláštěnku nebo deštník (pro případ deštivého počasí)
  • jídlo a pití na celý den a 80,- Kč za dospělého (děti polovinu) na autobus.

Kontakt na organizátora: troutnar@meu-police.cz; 724 192 678.