Svatodušní novéna

20.03.2020

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové znovuseslání Ducha svatého. 

Před letnicemi se kdysi takto prvně modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami. S Ježíšovou Matkou Marií a také s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). 

Můžeme tedy žádat i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě i v životě církve. Nejlépe by bylo, kdybychom se mohli tyto dny scházet na modlitbu v nějakém společenství nebo ve vlastní rodině.

Modlitby se uskutečňují vždy od pátku, který následuje po slavnosti Nanebevstoupení Páně.

V ty dny se v církvi devět dní modlíme za znovuseslání Ducha svatého.  

Nevyšel Vám na modlitbu dostatek času?

Pomodlete se každý den alespoň svatodušní hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce Duchu svatý), nebo sekvenci Veni Sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu přesvatý).

Případně můžete ke své osobní modlitbě přidat desátek Růžence s vloženým tajemstvím "který Ducha svatého seslal".

Soubor převzatý ze stránek vojtechkodet.cz je ke stažení zde:

Více o svatodušní novéně zde.