Pastorační rada

 

Pastorační rada farnosti (PRF) je poradním a pracovním orgánem kněze, podle Kodexu kanonického práva. Úkoly PRF, její složení, volby, ustanovení a způsob práce se řídí stanovami PRF Královéhradecké diecéze (www.bihk.cz/ke-stazeni/kancler-a-administrativni-odbor/stanovy).