Vítejte na webu římskokatolické farnosti Police nad Metují Bože, tys obnovil svůj lid,abychom se mohli znovu radovat,že jsme tvými syny;dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá,abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.Skrze tvého Syna ...

Aleluja. Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Srov. Lk 24,32

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu;
prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem,
znovuzrozeni z Ducha Svatého a vykoupeni krví tvého Syna.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...


INFORMAČNÍ CEDULE PŘED KOSTELEM

Děkujeme panu Troutnarovi a celému šikovnému týmu, který se podílel na vzniku krásné info cedule, která se skví před kostelem!


Co stojí v pozadí vzniku obrazu Božího milosrdenství?

První obraz byl namalován v roce 1934 ve Vilně (Vilnius, Litva), kam byla sestra Faustyna přeložena. Tam se setkala s P. prof. Michalem Sopoćkem, který jí pomohl se splněním Ježíšových přání. 

Rychlý kontakt:

Římskokatolická farnost - děkanství Police nad Metují 

Mgr. Ĺubomír Pilka 

dekanstvi.police@seznam.cz

00420 731 730 376

více čtěte zde


Téma týdne

Podívejte se na téma tohoto týdne!

Více najdete vždy aktuálně na

  Téma týdne v Liturgickém pomocníku.


Farnost Police nad Metují zahrnuje:


Raně gotický chrám ze 13. století - Nanebevzetí Panny Marie, v Polici nad Metují.

Osmiboký kostel, který zdobí dvě věže v malebné vísce Bezděkov nad Metují.

Poutní kaple půdorysu pěticípé hvězdy z 18.století - Kaplička Panny Marie Sněžné na Hvězdě.

Kostel svatého Václava
Kostel svatého Václava

Půvabný kostel s hlubokou historií sahající až do 14.století, nyní již kamenná stavba kostela svatého Václava v Machově.


Římskokatolické farnosti - děkanství Police nad Metují, byl schválen projekt skrze MAS z IROP.

Římskokatolická farnost Police nad Metují v roce 2018 až 2019 revitalizovala areál kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. 

Obnova spočívala v celkovém vyspravení a oživení pláště kostela, lokálním doplnění degradovaných omítek, přeštukování a zpevnění současných omítek, ale také v provedení celkového nátěru kostela. Dále pak projekt řešil obnovu kamenných hřbitovních zdí (severní a východní strana), které byly z velké části provaleny.

Realizace projektu je uskutečněna za finanční podpory Evropské unie.