Z důvodu nemoci se mše nekoná:

  • úterý 20. 10.; středa 21. 10.; pátek 23. 10.; 
  • neděle 25.10. - bude upřesněno

Co stojí v pozadí vzniku obrazu Božího milosrdenství?

První obraz byl namalován v roce 1934 ve Vilně (Vilnius, Litva), kam byla sestra Faustyna přeložena. Tam se setkala s P. prof. Michalem Sopoćkem, který jí pomohl se splněním Ježíšových přání. 

více čtěte zde

Výzva rady České biskupské konference


Ne vždy se můžeme sejít 

ke společné modlitbě. A někdy naopak potřebujeme být u své modlitby sami. Proto jsme pro vás založili stránku : 


Téma týdne

Podívejte se na téma tohoto týdne!

Více najdete vždy aktuálně na

  Téma týdne v Liturgickém pomocníku.

Úřední hodiny v Polici nad Metují

úterý 19:00 - 20:00 

středa 09:00 - 10:00


Rychlý kontakt:

Římskokatolická farnost - děkanství Police nad Metují 

ThLic. Mgr. Jarosław Furtan, Ph.D. 

dekanstvi.police@seznam.cz

00420 604 332 699 (ČBK)Farnost Police nad Metují zahrnuje:


Raně gotický chrám ze 13. století - Nanebevzetí Panny Marie, v Polici nad Metují.

Osmiboký kostel, který zdobí dvě věže v malebné vísce Bezděkov nad Metují.

Poutní kaple půdorysu pěticípé hvězdy z 18.století - Kaplička Panny Marie Sněžné na Hvězdě.

Kostel svatého Václava
Kostel svatého Václava

Půvabný kostel s hlubokou historií sahající až do 14.století, nyní již kamenná stavba kostela svatého Václava v Machově.


Římskokatolické farnosti - děkanství Police nad Metují, byl schválen projekt skrze MAS z IROP.

Římskokatolická farnost Police nad Metují v roce 2018 až 2019 revitalizovala areál kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. 

Obnova spočívala v celkovém vyspravení a oživení pláště kostela, lokálním doplnění degradovaných omítek, přeštukování a zpevnění současných omítek, ale také v provedení celkového nátěru kostela. Dále pak projekt řešil obnovu kamenných hřbitovních zdí (severní a východní strana), které byly z velké části provaleny.

Realizace projektu je uskutečněna za finanční podpory Evropské unie.