Požehnanou adventní dobu přeje římskokatolická farnost Police nad Metují


Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: ať konáme spravedlivé skutkya připravujeme se na setkání s ním.Abychom v den soudu stáli po jeho pravicia vešli do nebeského království.Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatéhožije a kraluje po všechny věky věků.posiluj naši vůli,

Všemohoucí a milosrdný Bože,ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. Prosíme o to skrze tvého Syna ...


Co stojí v pozadí vzniku obrazu Božího milosrdenství?

První obraz byl namalován v roce 1934 ve Vilně (Vilnius, Litva), kam byla sestra Faustyna přeložena. Tam se setkala s P. prof. Michalem Sopoćkem, který jí pomohl se splněním Ježíšových přání. 

více čtěte zde

Výzva rady České biskupské konference


Téma týdne

Podívejte se na téma tohoto týdne!

Více najdete vždy aktuálně na

  Téma týdne v Liturgickém pomocníku.


Rychlý kontakt:

Římskokatolická farnost - děkanství Police nad Metují 

Mgr. Ĺubomír Pilka 

dekanstvi.police@seznam.cz

00420 731 730 376


Farnost Police nad Metují zahrnuje:


Raně gotický chrám ze 13. století - Nanebevzetí Panny Marie, v Polici nad Metují.

Osmiboký kostel, který zdobí dvě věže v malebné vísce Bezděkov nad Metují.

Poutní kaple půdorysu pěticípé hvězdy z 18.století - Kaplička Panny Marie Sněžné na Hvězdě.

Kostel svatého Václava
Kostel svatého Václava

Půvabný kostel s hlubokou historií sahající až do 14.století, nyní již kamenná stavba kostela svatého Václava v Machově.


Římskokatolické farnosti - děkanství Police nad Metují, byl schválen projekt skrze MAS z IROP.

Římskokatolická farnost Police nad Metují v roce 2018 až 2019 revitalizovala areál kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. 

Obnova spočívala v celkovém vyspravení a oživení pláště kostela, lokálním doplnění degradovaných omítek, přeštukování a zpevnění současných omítek, ale také v provedení celkového nátěru kostela. Dále pak projekt řešil obnovu kamenných hřbitovních zdí (severní a východní strana), které byly z velké části provaleny.

Realizace projektu je uskutečněna za finanční podpory Evropské unie.