Ohlášky naleznete zde:

Dobrý Otče, prosíme tě, vylej svého Svatého Ducha na všechny mladé lidi a dej jim poznat svou lásku, kterou je nekonečně miluješ. Otče, prosíme tě, dej, ať se mladí lidé nebojí vykročit na cestu s tebou. Ať naslouchají tvému Svatému Duchu a svým životem září a vydávají svědectví mezi svými vrstevníky o tobě a o životě s tebou. Amen.

Nejnovější články ze života farnosti