Zprávy

AKTUALIZACE 12.03.2020 

V naší farnosti se ruší všechny bohoslužby a setkání do odvolání.

Mše svaté s daným úmyslem budou odslouženy páterem Furtanem soukromě.


Ohlášky naleznete zde:

Nejnovější články ze života farnosti

V Polici nad Metují zahrají nejmladší vítězové soutěže Broumovská klávesa společně s uměleckým šéfem soutěže, Ivo Kahánkem.