Ohlášky naleznete zde:

Všemohoucí, věčný Bože,
tys nám poslal svého Syna:
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže;
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali
a měli účast na jeho vzkříšení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Nejnovější články ze života farnosti