Ohlášky naleznete zde:

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu;
prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem,
znovuzrozeni z Ducha Svatého a vykoupeni krví tvého Syna.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem,
ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže;
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali
a měli účast na jeho vzkříšení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

Nejnovější články ze života farnosti