Ohlášky naleznete zde:

Bože, tys osvítil svatou Tereziipůsobením svého Svatého Ducha,aby ukazovala církvi cestu k dokonalosti;prosíme tě, dej, ať je nám její nauka pokrmem na této cestě,abychom tak jako ona toužili po opravdové svatosti. Skrze tvého Syna...

Nejnovější články ze života farnosti