Ohlášky naleznete zde:

Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem… Aleluja. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst...

Nejnovější články ze života farnosti