Ohlášky naleznete zde:

Bože, tys nám uložil, bychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění
všech ustanovení posvátného zákona;
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání,
naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Nejnovější články ze života farnosti