Fotogalerie

Svěcení fasády kostela svatého Prokopa Bezděkov nad Metují

V sobotu 26. Řijna 2019 se v rámci slavení bezděkovského posvícení, uskutečnila oslava dokončení oprav vnějšího pláště kostela a renovace hřbitovních zdí. 
V letech 2017 - 2019 se podařilo za finanční podpory MZE ČR, IROP( integrovaný regionální operační program) a rozpočtu Královehradeckého kraje, opravy provést.

Kostel sv. Prokopa byl již od 11:00 hodin otevřen a zájemci si mohli interiér kostela prohlédnout. Byla možnost vystoupat po schodech do věží a na půdu, zblízka se podívat na zvony a hodinový stroj.

Ve 13 hodin začala slavnostní Bohoslužba.

Mši svatou sloužil generální vikář královéhradecké diecéze Mons. Mgr. Jan Paseka, spolu s ním sloužil mši svatou náš kněz ThLic. Mgr. Jaroslaw Furtan, Ph.D. a broumovský kněz ThLic. Martin Lanži. Pozvání také přijala farářka církve Československo Husitské Mgr.Olga Líbalová. 

Na konci Mše svaté se všichni přemístili před kostel, kde slavnost pokračovala. 

Po krátkých proslovech Mons. Mgr. Jan Paseka novou fasádu posvětil.

Na 15: 00 hod. byl připraven varhanní koncert za doprovodu trumpetisty. 

Varhany - Petr Hostinský, Trubka - Martin Maroul

Po koncertu byla ještě možnost prohlédnout si kostel do 17:00hod.