Bohoslužby

Zprávy

AKTUALIZACE 12.03. 2020 

V naší farnosti se ruší všechny bohoslužby a setkání do odvolání.

Mše svaté s daným úmyslem budou odslouženy páterem Furtanem soukromě.

Více informací najdete také v naší sekci Nouzový stav 2020 

 Bohoslužby jen bez účasti lidu až do odvolání

12. 03. 2020

Dispens od účasti na bohoslužbách a pravidla pro farnosti, týkající se snahy omezit šíření nového koronaviru. 

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. 

Více informací najdete také v naší sekci Nouzový stav 2020


v naší farnosti se konají bohoslužby zde: 

Police nad Metují

kostel Nanebevzetí Panny Marie

úterý v 18:30

středa v 8:30 

pátek v 18:30

neděle v 8:00


Bezděkov nad Metují

kostel svatého Prokopa

neděle v 9:30 

Machov

kostel svatého Václava

sobota v 18:00 

(s nedělní platnosti)

V květnu májová pobožnost v každou neděli od 17:00 v kapli Panny Marie Sněžné.

Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě je barokní kaple nacházející se na vrchu zvaném Hvězda.

Nedaleko města Police nad Metují, v katastrálním území Hlavňov.

Kaple Panny Marie Sněžné
Kaple Panny Marie Sněžné

Aktuality, či případné změny bohoslužeb prosím sledujte v odkazu Ohlášky

Děkujeme.


Římskokatolické farnosti - děkanství Police nad Metují, byl schválen projekt skrze MAS z IROP.

Římskokatolická farnost Police nad Metují v roce 2018 až 2019 revitalizovala areál kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. 

Obnova spočívala v celkovém vyspravení a oživení pláště kostela, lokálním doplnění degradovaných omítek, přeštukování a zpevnění současných omítek, ale také v provedení celkového nátěru kostela. Dále pak projekt řešil obnovu kamenných hřbitovních zdí (severní a východní strana), které byly z velké části provaleny.

Realizace projektu je uskutečněna za finanční podpory Evropské unie.