Bohoslužby

18. 9. 2021 Sobota  24. Týdne v mezidobí

  • Police n/M - 18:00 za živé a mrtvé farníky

19. Září 2021 25. Neděle v mezidobí - "Sbírka na církevní školství" 

  • Police n/M - 8:00 za živé a mrtvé Ludmily, a ochranu celé rodiny
  • Bezděkov n/M - 9:30 mše svatá
  • Machov - 11:00 mše svatá
  • Ostaš 15:00 mše svatá - Pouť

Aktuálně prosím sledujte přehled bohoslužeb vždy v odkazu Ohlášky

Děkujeme.

v naší farnosti se konají bohoslužby zde: 

Police nad Metují

kostel Nanebevzetí Panny Marie

neděle v 8:00


Bezděkov nad Metují

kostel svatého Prokopa

neděle v 9:30 

Machov

kostel svatého Václava

neděle v 11:00

Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě je barokní kaple nacházející se na vrchu zvaném Hvězda.

Nedaleko města Police nad Metují, v katastrálním území Hlavňov.

Kaple Panny Marie Sněžné
Kaple Panny Marie Sněžné


Římskokatolické farnosti - děkanství Police nad Metují, byl schválen projekt skrze MAS z IROP.

Římskokatolická farnost Police nad Metují v roce 2018 až 2019 revitalizovala areál kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. 

Obnova spočívala v celkovém vyspravení a oživení pláště kostela, lokálním doplnění degradovaných omítek, přeštukování a zpevnění současných omítek, ale také v provedení celkového nátěru kostela. Dále pak projekt řešil obnovu kamenných hřbitovních zdí (severní a východní strana), které byly z velké části provaleny.

Realizace projektu je uskutečněna za finanční podpory Evropské unie.