Aktuálně prosím sledujte přehled bohoslužeb vždy v odkazu Ohlášky

Děkujeme.

v naší farnosti se konají bohoslužby zde: 

Police nad Metují

kostel Nanebevzetí Panny Marie

  • neděle v 09:30
  • úterý 18:00
  • čtvrtek 08:00
    pátek 18:00
  • sobota 18:00


Bezděkov nad Metují

kostel svatého Prokopa

neděle 11:00

středa 17:00

Machov

kostel svatého Václava

neděle 08:00

středa 18:00

Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě je barokní kaple nacházející se na vrchu zvaném Hvězda.

Nedaleko města Police nad Metují, v katastrálním území Hlavňov.

Kaple Panny Marie Sněžné
Kaple Panny Marie Sněžné

Římskokatolické farnosti - děkanství Police nad Metují, byl schválen projekt skrze MAS z IROP.

Římskokatolická farnost Police nad Metují v roce 2018 až 2019 revitalizovala areál kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. 

Obnova spočívala v celkovém vyspravení a oživení pláště kostela, lokálním doplnění degradovaných omítek, přeštukování a zpevnění současných omítek, ale také v provedení celkového nátěru kostela. Dále pak projekt řešil obnovu kamenných hřbitovních zdí (severní a východní strana), které byly z velké části provaleny.

Realizace projektu je uskutečněna za finanční podpory Evropské unie.