Instalace soch k hlavnímu oltáři a postranní oltář sv. Benedikta

Během prosince jsme doinstalovali sochy k hlavnímu oltáři a postranní oltář se sv. Benediktem

Z depozitáře kostela byly do interiéru presbytáře vráceny překrásné sochy Archandělů Michaela a Gabriela, a byly umístěny na nově zhotovené podstavce. Ty vyrobil truhlář Marek Voborník z materiálu, který darovala rodina Čápova a jemně je pozlatila malířka obrazů Kateřina Pfeiferová.

Sochy jsme jemně očistili a za pomocí kováře, pana Tomáše Drašnara, z Police nad Metují jsme je uchytili k oltáři.

O pár dnů později jsme doinstalovali jeden z odstraněných postranních oltářů, které presbytář zdobili v minulosti. Umístili jsme na něj původní sochu, která tam patří a to sv. Benedikta.

Druhý oltář zůstal doposud umístěn v depozitáři, ale věříme, že i pro něj najdeme místo, aby mohl znovu ucelit kolekci tohoto mobiliáře.

Děkuji všem, kteří jste mi pomohli tuto akci uskutečnit a zhmotnit. 

  • ThLic. Mgr. Jarosław Furtan, Ph.D, 
  • p. Marek Voborník (truhlář) 
  • paní Milena Čápová a její syn
  • p. Drašnar (kovář)
  • p. Antonín Hubka
  • p. Petr Voborník

17.09.2020 započala akce doprava soch z depozitáře a jejich následné čištění. 

Mezitím, přes prázdniny, pan Tomáš Drašnar, kovář, ukoval překrásný stolový svícen na čajové svíce. Zdobí ho nádherné vinné hrozny. 

Těšíme se, že i Vy si přijdete zapálit svíčku za své blízké, milované, či za ty, kteří nás už opustili, nebo zkrátka z úplně jiného důvodu... s modlitbičkou.... svícen je k dispozici pokud je kostel otevřen (před bohoslužbami)

Na toto místo můžete také pokládat květinovou výzdobu. Budeme rádi za vaši pomoc s květinovými dary.

Místo slouží k radosti a rozjímaní nás všech.


Během listopadu jsme začali s truhlářem, panem Voborníkem vyměřovat nové podstavce pod překrásné archanděly Michaela a Gabriela. 

Podstavce jsou ruční prací, vyrobené s láskou. Aby lépe zapadly motivem k hlavnímu oltáři, tak jsem je dozdobila zlatým a zelinkavým zdobením na sloupcích.

Děkuji Marku za radostnou práci, která šla od srdce. A děkuji rodině Čápovým za poskytnuté dřevo k výrobě.

V prosinci se zapojil také pan Drašnar, kovář z Police nad Metují, který elegantně uchytil anděly k oltáři, abychom je ochránili před nechtěným pádem.

13.12.2020jsou všechny práce hotovy a já mám radost. Nejen z výsledku, ale také z vašich dobrých srdcí.