Ohlášky 7. 7. 2024 - 14. 7. 2024 - 14. neděle v mezidobí B

08.07.2024

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu; naplň nás radostí z vykoupení
a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou.
Skrze tvého Syna ...

7. 7. 2024  14.Neděle v mezidobí BMachov 8:00 mše svatá; Police n/M – 9:30 za živé a zemřelé z rodiny; Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá  

8. 7. 2024 Pondělí – 14. Týdne v mezidobí - Police n/M mše nebude

9. 7. 2024 Úterý - 14. Týdne v mezidobí / sv. Augustina Žao Ronga, kněze a druhů, mučedníků - Police n/M – 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní a milosti Ducha sv. s prosbou o další sílu a trpělivost v nemoci.

10. 7. 2024 Středa – 14. Týdne v mezidobí - Bezděkov n/M – 17:00 mše svatá; Machov – 18:00 mše svatá

11. 7. 2024 Čtvrtek – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy -  Police nad Metují 8:00 za rodiče Ticháčkovi, příbuzenstvo a duše v očistci;  +++ Bezděkov n/M19:00 VARHANNÍ KONCERT +++ Na varhany Hraje – Ondřej Valenta

 12. 7. 2024 Pátek – 14. Týdne v mezidobí - Police n. M 18:00 Za rozvázání každé kletby a každé jiné bolesti v životě rodiny Šimčíkové a Kopřivové.

 13. 7. 2024 Sobota – 14. Týdne v mezidobí , Sv. Jindřich, Bl. Hroznata, - Police n. M 18:00 za Boží pomoc a požehnání pro všechny živé a za všechny zemřelé v Domě sociální prevence Podnásepní; 17:00 Adorace a růženec

14. 7. 2024. - 15.Neděle v mezidobí BMše slouží novokněz P. Jan Pecháček kaplan z Náchoda; - Machov 8:00 mše svatá – slouží novokněz;  - Police n/M – 9:30 za Oldřicha Hubku, rodinu Hillmannovu a rodiče Hubkovi slouží novokněz; - Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá – před mší udělí požehnání